Mobil Polyrex EM Series

Sähkömoottoreiden laakerirasvoja

Erittäin korkealuokkaiset Mobil Polyrex™ EM –sarjan rasvat on suunniteltu erityisesti sähkömoottoreiden laakereille. Niiden edistynyt saenninkoostumus ja patentoidut valmistustekniikat parantavat laakereiden suorituskykyä, suojaavat niitä ja pidentävät sähkömoottorin ikää.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Polyrex EM ja Mobil Polyrex EM 103 tarjoavat seuraavia etuja ja hyötyjä:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Erittäin pitkä käyttöikä Erittäin pitkäikäinen kuula- ja rullalaakereiden voitelu korkeissa lämpötiloissa, erityisesti elinikäisesti voidelluissa käyttökohteissa
Ensiluokkainen polyureasaennin Lisääntynyt mekaanisten leikkausvoimien kestävyys verrattuna tavanomaisiin polyurearasvoihin
Erinomainen korroosion esto Mobil Polyrex EM ja Mobil Polyrex EM 103 suojaavat tehokkaasti ruosteelta ja korroosiolta. Mobil Polyrex EM tarjoaa Polyrex EM 103:een verrattuna paremman suojan miedoille merivesihuuhteluille
Matala äänitaso Mobil Polyrex EM soveltuu kuulalaakereiden voiteluun useissa meluherkissä sovelluksissa

 

Käyttökohteet

Useat tärkeät laakeri- ja sähkömoottorivalmistajat suosittelevat Mobil Polyrex EM rasvoja sähkömoottoreiden kuula- ja rullalaakereiden pitkäkestoiseen voiteluun. 

Mobil Polyrex EM 103 -rasvaa suositellaan mm. pystyyn asennetuille laakereille, tai hyvin suurille moottoreille, joissa koneenrakentaja saattaa vaatia jäykempää rasvaa. 

Mobil Polyrex EM –rasvat ovat yhteensopiviai useimpien ExxonMobilin litiumkompleksiperusteisten rasvojen kanssa. Ne ovat myös yhteensopivia useiden kilpailijoiden mineraaliöljy-/polyureaperustaisten sähkömoottorirasvojen kanssa, ASTM D6185 menetelmän mukaan määriteltynä. Lisätietoja rasvojen yhteensopivuudesta saa Mobilin edustajalta.

Tärkeimmät käyttökohteet ovat:

  • Sähkömoottoreiden laakerit
  • Puhaltimien laakerit
  • Korkeissa lämpötiloissa toimivat pumppujen laakerit
  • Tehtaalla täytetyt, elinikäisesti voidellut kuulalaakerit
  • Korkeissa lämpötiloissa toimivat kuula- ja rullalaakerit, silloin kun tarvitaan alhaista öljyn erottumista
  • Mobil Polyrex EM soveltuu meluherkissä ympäristöissä toimiville kuula- ja rullalaakereille 

 

Luokitukset ja hyväksynnät  

Mobil Polyrex EM -sarja
täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:
Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
DIN 51825: (2004-06) K2P-20

 

Tyypilliset ominaisuudet

 

Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
NLGI-luokka 2 3
Väri Sininen Sininen
Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40°C 115 115
cSt @ 100°C 12.2 12.2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 95 95
Tunkeuma, ASTM D 217 vatkattu, 60 iskua, mm/10 285 250
Tunkeuman muutos 100 000 iskun jälkeen ASTM D 217, mm/10 40 40
Tippumispiste, ASTM D 2265, °C 260 270
Öljyn erottuminen, ASTM D 1742, % 0.5 0.1
Rasvan kestoikä korkeissa lämpötiloissa, ASTM D 3336, h @ 177°C 750+ 750+
Neljän kuulan koe, kuluminen, ASTM D 2266, @ 40 kg, 1200 rpm, 75°C, 1 h, mm 0,41 0,6
Momentti matalissa lämpötiloissa, ASTM D 1478, g-cm @ -29°C
Käynnistys 7500 9300
Käynti 800 1000
EMCOR korroosiotesti, 10% synteettinen merivesi, ASTM D 6138 (valmisteltu ASTM D 665B:n mukaisesti) 0,1 (ei ruostetta) -
Ruostesuoja, ASTM D 1743, tislattu vesi Läpäisee Läpäisee
Kuparikorroosio, ASTM D 4048 1A 1A
Vesihuuhtoutuminen, ASTM D 1264, % 1,9 0,8

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.