Mobil Antifreeze

Erittäin suorituskykyinen jäähdytysneste

Mobil Antifreeze on erittäin suorituskykyinen jäähdytysnestetiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Antifreezesisältää monoetyleeniglykolia ja se auttaa estämään jäätymisen talvella ja ylikuumenemisen kesällä, jopa kahden vuoden ajan.

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreeze käytettäväksi sovelluksissa joissa vaaditaan laatustandardi BS6580-1992. Mobil Antifreeze on laimennettava vedellä ennen käyttöä. Se sopii yhteen kovan veden kanssa ja se voidaan laimentaa hanavedellä ennen jäähdytysjärjestelmään kaatamista. Kaivosvesien, meriveden, murtoveden, suolaveden ja teollisuuden jätevesien käyttöä on kuitenkin vältettävä.

 

Vedelle asetetut vaatimukset  
Kovuusluokka, °dGH (mmol/l)0 - 20 (0 - 3.6)
Kloridipitoisuus, ppm max100
Sulfaattipitoisuus, ppm max100

Laimennustaulukko

Antifreeze Vesi Pakkaskestävyys 
33 %67 %-18°C
50 %50 %-36°C
60 %40 %-52°C

Luokitukset ja hyväksynnät

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreeze käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat: 
BS6580-1992 

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Antifreeze  
VäriSininen
Tiheys 20°C:ssa, g/cm31.13
Kiehumispiste, °C› 165
Leimahduspiste , °C› 115
pH-arvo7.7
Emäsvaranto (M/10HCl), ml21
Vesipitoisuus, % max5

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.