Mobiltherm 594

Lämmönsiirtoöljy

Mobiltherm 594 on epäsuorissa lämmönsiirtojärjestelmissä käytettävä nafteeninen, klooriton mineraalilämmönsiirtoöljy. Sille on luonteenomaista poikkeuksellisen alhainen jähmepiste, korkea terminen kestävyys, matala viskositeetti koko käyttölämpötila-alueella ja hyvä lämmönsiirtokyky.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

  • Poikkeuksellisen alhaisen jähmepisteen ansiosta öljyä voi käyttää sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä ja se mahdollistaa järjestelmän sujuvaan käynnistykseen talvilämpötiloissa.
  • Vastustaa tehokkaasti krakkautumista, mikä estää kertymien muodostumisen ja takaa öljyn puhtauden ja pitkän keston.
  • Matala viskositeetti käyttölämpötiloissa tehostaa lämmönsiirtoa ja pienentää kitkaa putkistoissa ja vähentää siten energiankulutusta.
  • Korkean kiehumispisteen ansiosta paineistamattomia järjestelmiä voidaan käyttää suositellussa maksimilämpötilassa
  • Korroosionestokyky
  • Mieto haju
  • Suositeltu maksimikäyttölämpötila: 250°C (syöttölämpötila).

Käyttökohteet

Lämmönsiirtoöljy avoimiin tai suljettuihin, tulella tai sähköisesti lämmitettyihin kiertojärjestelmiin, jotka on suunniteltu VDI 3033 ja DIN 4754 -spesifikaatioiden mukaisesti.


Tyypilliset ominaisuudet

Mobiltherm 594
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C4,8
cSt @ 100°C1,5
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-42
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92135
Ominaispaino @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052850
Maksimi syöttölämpötila250°C
Maksimi säiliölämpötila280°C


Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.