Mobil Rarus 400 Series

Ilmakompressoriöljyjä

Mobil Rarus™ 400 -sarjan tuotteet ovat erittäin suorituskykyisiä, tuhkattomia ilmakompressoriöljyjä, jotka täyttävät suurimpien kompressorivalmistajien tiukimmatkin vaatimukset. Ne valmistetaan korkealuokkaisista mineraaliperusöljyistä ja valikoiduista lisäaineista, jotka antavat poikkeuksellisen hyvän suojan laitteille ja parantavat sekä kevyessä että raskaassa käytössä olevien kompressoreiden luotettavuutta. Öljyt suojaavat erinomaisesti kulumiselta ja alentavat näin huolto- ja kunnossapitokustannuksia, koska ne ehkäisevät laiteongelmia ja vähentävät karstan muodostusta. Korkean FZG -luokituksen ansiosta Mobil Rarus 400 -sarjan öljyt sopivat erinomaisesti kompressorijärjestelmiin, jotka sisältävät hammasvälityksiä ja laakereita. Ne sopivat näin ollen erinomaisesti kampikammioiden ja sylintereiden voiteluun monentyyppisissä kompressoreissa.

 

Technical Resources

Edut ja ominaisuudet

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyt auttavat pitämään kompressorin puhtaana, ja ne muodostavat vähemmän karstaa kuin tavanomaiset mineraaliöljyt. Tämä auttaa pidentämään huoltovälejä. Öljyjen erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus pidentävät öljyn käyttöikää ja ehkäisevät sakan ja karstan muodostusta. Ne suojaavat poikkeuksellisen hyvin kulumiselta ja korroosiolta, mikä pidentää laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Vähäinen tuhkan ja hiilikarstan muodostus

Parempi venttiilien toiminta

Vähäisempi karstan muodostus painelinjoissa

Pienempi painepuolen palo- ja räjähdysvaara

Parempi kompressorin suorituskyky

Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus

Pidempi öljyn käyttöikä

Pidempi suodattimien käyttöikä

Alhaisemmat kunnossapitokustannukset

Korkea kuormankantokyky

Vähäisempi renkaiden, sylintereiden, laakereiden ja hammaspyörien kuluminen

Erinomainen vedenerottuminen

Vähemmän kulkeutumia painepuolen käyttölaitteisiin

Vähäisempi karstanmuodostus kampikammioissa ja painelinjoissa

Vähemmän öljynerotinputkien tukoksia

Pienempi emulsionmuodostuksen vaara

Tehokas suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Parempi venttiilien suoja ja vähäisempi renkaiden ja sylintereiden kuluminen

 

Käyttökohteet

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyjä suositellaan sekä yksi- että monivaiheisiin ilmakompressoreihin. Ne sopivat erittäin hyvin jatkuvaan käyttöön korkeissa lämpötiloissa. Korkein sallittu paineilman lämpötila on DIN 51506 mukaan 220°C. Öljyjä voidaan käyttää sekä mäntä että rotaatiokompressoreissa. Ohuemmat öljyt on tarkoitettu ensisijaisesti rotaatiotyyppisiin kompressoreihin. Rarus 400 -sarjan öljyjä suositellaan järjestelmiin, joissa öljyn liian nopea vanheneminen, venttiilien huono toiminta tai karstanmuodostus on aiheuttanut ongelmia. Öljyt ovat yhteensopivia kaikkien kompressorimateriaalien kanssa (myös tiivisteissä ja O-renkaissa käytettävät elastomeerit, jotka ovat yhteensopivia mineraaliöljyn kanssa).

 

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyjä ei ole tarkoitettu eikä niitä suositella hengitysilmakompressoreihin.

 

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyt ovat osoittaneet erinomaisen suorituskykynsä seuraavissa kompressorisovelluksissa:

  • Mäntäilmakompressoreiden kampikammiot ja sylinterit
  • Ruuvikompressorit
  • Siipikompressorit
  • Aksiaali- ja keskipakokompressorit
  • Kriittisiä hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät kompressorijärjestelmät
  •  

    Paikallisesti asennetut ja liikkuvan kaluston kompressorit

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

424

425

426

427

429

DIN 51506:1985-09 VDL

X

X

X

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

424

425

426

427

429

ISO VG -luokka

32

46

68

100

150

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

<0,01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100°C, luokitus, ASTM D130

1B

1B

1A

1B

1A

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,866

0,873

0,877

0,879

0,866

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

11

12

11

11

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

236

238

251

264

269

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

20

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

10

20

0

30

430

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,4

6,9

8,9

11,6

14,7

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

32

46

68

104,6

147,3

Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Ruosteenestokyky, Proc. B, luokitus, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Ruosteenestokyky, Proced. B, luokitus, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

105

105

105

100

100

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa