Mobil EAL 224H

Hydraulikkaöljy

Mobil EAL 224H on erittäin suorituskykyinen, ympäristön huomioiva huippuluokan hydrauliikkaöljy, joka sopii erittäin hyvin keskiraskaisiin hydrauliikka- ja kiertovoitelujärjestelmiin. Sillä saavutetaan erinomainen suoja kulumista vastaan ja vahva öljykalvo, joita tarvitaan suurella kuormituksella ja korkeilla paineilla toimivissa hydrauliikkajärjestelmissä. Öljyn FZG -arvo 12 on osoitus sen erinomaisesta kyvystä suojata ja ehkäistä kulumista vaihteistoissa ja laakereissa, jotka toimivat hydrauliikkajärjestelmien yhteydessä. Mobil EAL 224H antaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan, ja se on yhteensopiva useimpien pumpuissa ja komponenteissa käytettävien metallien kanssa. Öljyllä on myös erinomainen ohuen öljykalvon ruosteenestokyky kohteissa, jotka ovat vain ajoittain öljyn kastelemia. Poikkeuksellisen hyvän suorituskykynsä ohella öljy on biologisesti nopeasti hajoava ja myrkytön, ja siksi se soveltuu erinomaisesti järjestelmiin, joissa tavanomaisen öljyn vuotaminen voisi vahingoittaa ympäristöä.

 

Öljy valmistetaan valikoiduista korkealuokkaisista kasviöljyistä, joilla on korkea viskositeetti-indeksi, ja lisäaineistuksen ansiosta se täyttää tai ylittää useimpien hydrauliikkapumppujen ja -järjestelmien valmistajien vaatimukset. Lisäksi se täyttää tiukat biologista hajoavuutta ja myrkyttömyyttä koskevat vaatimukset.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil EAL 224H -öljyllä on erinomainen kulumisenestokyky, sillä on hyvät voiteluominaisuudet ja se muodostaa vahvan öljykalvon, mistä on etua keskiraskaissa olosuhteissa käytettävissä hydrauliikka- ja kiertovoitelujärjestelmissä. Öljy on nopeasti biologisesti hajoava ja myrkytön, ja siksi se sopii erinomaisesti järjestelmiin, joissa tavanomaisen öljyn vuotaminen voisi vahingoittaa ympäristöä. Vaikka öljyä pääsisi vuotamaan ympäristöön, voi puhdistaminen olla helpompaa kuin tavanomaista öljyä käytettäessä.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Nopea biologinen hajoaminen ja myrkyttömyys

Pienentää ympäristövahinkojen vaaraa.

Pienentää puhdistuskustannuksia, jos öljyä pääsee vuotamaan.

Täydentää koko laitoksen ympäristöohjelmaa.

Erinomainen kuormankanto- ja kulumisenestokyky.

Suojaa järjestelmän osia kulumiselta ja vaurioilta.

Pidentää laitteiden käyttöikää

Poikkeuksellisen hyvä suoja korroosiota vastaan.

Vähentää järjestelmän osien sisäistä korroosiota.

Erinomainen yhteensopivuus eri metallien kanssa.

Ei reagoi teräs- ja kupariseosten kanssa.

Hyvä yhteensopivuus elastomeerien kanssa.

Toimii hyvin tavanomaisten mineraaliöljyjen kanssa käytettävien elastomeerien kanssa. Erityisiä tiivisteitä tai elastomeerejä ei tarvita.

 

Käyttökohteet

 • Hydrauliikkajärjestelmät, joissa öljyvuodot voisivat vahingoittaa ympäristöä.
 • Järjestelmät, joissa vaaditaan biologisesti hajoavan ja myrkyttömän tuotteen käyttöä.
 • Kohtuullisilla paineilla toimivat vaihteistot, jotka edellyttävät ISO VG 32 tai 46 -luokan öljyä.
 • Ohjausventtiilejä sisältävät järjestelmät.
 • Hydrauliikkajärjestelmät, joissa öljyn lämpötila on -18...+82°C
 • Meriteollisuuden laitteet ja liikkuva kalusto, jotka toimivat ympäristön kannalta riskialttiissa paikoissa.
 • Kevyessä tai keskiraskaassa käytössä toimivat kiertovoitelujärjestelmät.
 • Teollisuuden hydrauliikkajärjestelmät, jossa vuotoöljyt voivat päästä viemäristöön.
 • Paineilmavoitelulaitteet ja tietyt sumuvoitelulaitteet.
 • Mobil EAL 224H -öljyä suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

   

  Ilmahydrauliikkajärjestelmät, jotka toimivat ympäristön kannalta herkillä alueilla.
 • Ympäristöystävällisyyttä
 • Kulumissuojaa
 •  

  Yhteensopivuutta järjestelmän komponenttien kanssa

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Myrkyllisyys vesieliöille, LL50, ppm, OECD 203 Mod

>5000

Biohajoavuus, CO2-muunto, %, EPA560/6-82-003

>70

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

294

Neljän kuulan kulumiskoe, jälki, 40 kg, 600 rpm, 30 min, 93°C, mm, ASTM D4172

0,35

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,3

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

36,78

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-34

Ominaispaino, 15°C/15°C, ASTM D1298

0,921

Vickers 104C kulumistesti, 66°C, mg, D2882

10

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

212

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa