Mobil Pyrotec HFC 46

Paloa edistämätön hydrauliikkaneste

Mobil Pyrotec HFC 46 on vesiglykolipohjainen paloa edistämätön hydrauliikkaneste, joka suojaa koneita ankarissa käyttöolosuhteissa. Se on erityisesti suunniteltu hydrauliikkajärjestelmille, joissa käytetään mäntä-, hammaspyörä- ja siipihydraulipumppuja, esimerkiksi teräs-, alumiini- ja muotinvaluteollisuudessa. Se on erittäin hyvin leikkautumista kestävä ja takaa tehokkaan syöpymisen eston ja tiivisteyhteensopivuuden ja se antaa erinomaisen pumpun voitelun, mikä voi auttaa pidentämään laitteen huoltovälejä.

Datasheets

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pyrotec HFC 46 tarjoaa seuraavat mahdolliset edut:

  • Luontaisesti vaikeasti syttyvä
  • Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet auttavat pidentämään osien kestoikää
  • Pitkä nesteen kestoikä korkean hapettumiskestävyyden ansiosta
  • FM hyväksytty paloa edistämättömänä teollisuusnesteenä

 

Käyttökohteet

Mobil Pyrotec HFC 46 suositellaan käytettäväksi:

  • Hydraulikoissa, joissa käytetään mäntä-, hammaspyörä- ja siipihydraulipumppuja
  • Palovaarallisissa olosuhteissa toimivissa hydrauliikka- ja kiertovoitelujärjestelmissä

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Pyrotec HFC 46 täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:  
ISO L-HFC (ISO/DIS 12922)X
FM Global Standard 6930X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Pyrotec HFC 46  
Viskositeetti, ASTM D 445, cSt @ 40 ºC46
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270195
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97 (max)-50
Kuparikorroosio, 24 h @ 50 ºC ISO 21601B
Väri, visuaalinenpunainen 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.