Mobil Rarus™ 800 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä ilmakompressoriöljyjä, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti raskaassa käytössä olevien mäntäilmakompressoreiden voiteluun. Niitä ei suositella käytettäväksi hengitysilmakompressoreissa. Ne täyttävät tai ylittävät suurimpien kompressorivalmistajien tiukimmatkin vaatimukset. Öljyjen valmistuksessa käytetään erityisiä synteettisiä perusöljyjä ja uusinta lisäaineteknologiaa, minkä ansiosta ne takaavat erinomaisen luotettavuuden ja suojan kompressoreille, joiden käyttöolosuhteet ovat liian vaativia mineraaliöljyille. Mobil Rarus 800 -sarjan öljyillä on erinomainen kulumisenestokyky, minkä lisäksi niillä on huomattavasti mineraaliöljyjä parempi hapettumiskestävyys ja terminen vakaus. Öljyjen ainutlaatuinen koostumus auttaa pienentämään kunnossapitokustannuksia ehkäisemällä laiteongelmia sekä vähentämällä karstanmuodostusta ja öljyn kulkeutumista painepuolen laitteisiin.

Mobil Rarus 800 -sarjan öljyt pienentävät merkittävästi tulipalo- ja räjähdysvaaraa mineraaliöljyihin verrattuna. Ne eivät aiheuta juuri lainkaan karstanmuodostusta ja niillä on luontaisesti korkea leimahduspiste, mikä parantaa sekä suorituskykyä että turvallisuutta. Niiden poikkeuksellinen vedenerotuskyky vähentää emulsionmuodostuksen aiheuttamia ongelmia sekä karstanmuodostusta öljynerotusputkissa ja suodattimissa. Ne ovat useiden suurten kompressorivalmistajien suosittelemia tai hyväksymiä.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Rarus 800 -sarjan öljyt auttavat pitämään kompressorit puhtaina, ja ne muodostavat vähemmän karstaa kuin tavanomaiset mineraaliöljyt. Tämä auttaa pidentämään huoltovälejä. Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus pidentävät öljyn käyttöikää ja samalla vähentävät sakan ja karstan muodostumista. Ne suojaavat poikkeuksellisen hyvin kulumiselta ja korroosiolta, mikä pidentää laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä.

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Erittäin suorituskykyiset synteettiset perusöljytMerkittävästi parempi suorituskyky kuin mineraaliöljyillä. 
Parantaa turvallisuutta.
Pieni tuhkan- ja hiilikarstan muodostusParempi venttiilien toiminta
Vähäisempi karstan muodostus painelinjoissa
Pienempi painepuolen tulipalo- ja räjähdysvaara
Parantaa kompressorin suorituskykyä.
Poikkeuksellisen hyvä hapettumiskestävyys ja terminen vakaus.Pidempi öljyn käyttöikä 
Pidempi suodattimien käyttöikä
Alhaisemmat kunnossapitokustannukset.
Suuri kuormankantokykyVähäisempi renkaiden, sylintereiden, laakereiden ja hammaspyörien kuluminen
Erinomainen vedenerotuskykyVähemmän kulkeutumia painepuolen käyttölaitteisiin
Vähäisempi karstanmuodostus kampikammioissa ja painelinjoissa
Vähemmän vedenerottimien tukoksia
Pienempi emulsionmuodostuksen vaara
Tehokas suoja ruostumista ja korroosiota vastaanParempi venttiilien suoja ja vähäisempi renkaiden ja sylintereiden kuluminen
 

Käyttökohteet

Mobil Rarus 800 -sarjan öljyjä suositellaan sekä yksi- että monivaiheisiin ilmakompressoreihin. Niitä ei suositella käytettäväksi hengitysilmakompressoreissa. Ne sopivat erittäin hyvin jatkuvaan käyttöön korkeissa lämpötiloissa (painepuolen loppulämpötila enintään 200 °C). Öljyjä voidaan käyttää sekä mäntä- että rotaatiokompressoreissa – ohuemmat öljyt on tarkoitettu ensisijaisesti rotaatiotyyppisiin kompressoreihin. Rarus 800 -sarjan öljyjä suositellaan järjestelmiin, joissa öljyn liian nopea vanheneminen, venttiilien huono toiminta tai karstanmuodostus on aiheuttanut ongelmia. Öljyt ovat yhteensopivia kaikkien kompressoreissa käytettävien metallien ja tavanomaisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta niiden sekoittuminen muihin öljyihin voi heikentää suorituskykyä. Mobil Rarus 800 -sarjan öljyt ovat yhteensopivia seuraavien tiivistemateriaalien kanssa: fluorihiilivety, silikoni, fluorisilikoni, polysulfidi, Viton, Teflon ja korkean nitriilipitoisuuden omaava Buna N NBR (nitriilipitoisuus yli 36 %). Ei suositeltavia materiaaleja ovat alhaisen nitriilipitoisuuden omaava Buna N NBR (nitriilipitoisuus alle 30 %), butyyli- ja luonnonkumi, neopreeni, polyakrylaatti, styreeni/butadieeni ja kloorisulfonoitu polyeteeni.

Mobil Rarus 800 -sarjan öljyt eivät vaikuta öljynkestäviin maaleihin, mutta lakka-, PVC- ja akryylimaaleja ei suositella.

Mobil Rarus 800 -sarjan öljyt ovat osoittaneet erinomaisen suorituskykynsä seuraavissa kompressorisovelluksissa:

  • Kaikentyyppiset ilmakompressorit mutta suositellaan etenkin mäntäkompressoreille.
  • Vaativissa olosuhteissa toimivat laitteet.
  • Monivaiheiset kompressorit, joissa mineraaliöljyn nopea vanheneminen on aiheuttanut ongelmia.
  • Sopivat sylintereiden ja kampikammioiden voiteluun.
  • Kriittisiä hammaspyöriä ja laakereita sisältävät kompressorijärjestelmät.
  • Paikallisesti asennetut ja liikkuvan kaluston ilmakompressorit.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Rarus 800 Series824827829
ISO VG -luokka32100150
Viskositeetti, ASTM D 445   
mm²/s @ 40 °C29,5107,5158
mm²/s @ 100 °C5,510,1213,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 22701276670
Kokonaishappoluku (TAN), ASTM D 974, mgKOH/g0,060,150,14
Kuparikorroosiotesti, ASTM D130, 3 h @ 121 ºC1B1B1B
Korrosiosuoja, Proc A, ASTM D 665LäpäiseeLäpäiseeLäpäisee
Vaahtoaminen Seq I, ASTM D 89210/010/050/0
Jähmepiste, ASTM D 97, ºC-54-36-40
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92244270270

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.