Mobil SHC Gargoyle 80 POE

Jäähdytyskompressoriöljyjä

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE on erittäin suorituskykyinen jäähdytyskompressoriöljy, joka on suunniteltu erityisesti hiilidioksidia (CO2, R-744) jäähdykkeenä käyttävien jäähdytyskompressoreiden voiteluun kohteissa, joissa tapahtuu sekoittumista. Öljyt valmistetaan erittäin suorituskykyisistä polyoliestereistä (POE), joilla aikaan saadaan erinomaiset voiteluominaisuudet, hyvä kulumisenestokyky sekä ja kemiallinen ja terminen vakaus.

 

Öljyn sekoittuvuus CO2-jäähdykkeen kanssa ja sen hyvä viskositeetin/lämpötilan/paineen välinen suhde varmistaa riittävän öljykalvon paksuuden jopa korkeissa käyttölämpötiloissa ja mäntäkompressoreissa todetuissa lämpötiloissa käytettäessä tätä jäähdykettä.

 

Öljyn luontaisesti korkean ja leikkautumiskestävän viskositeetti-indeksin ja hyvän kylmäjuoksevuuden ansiosta se voi tuoda lisää etuja ankarissa käyttöolosuhteissa; se voi mm. vähentää akselitiivisteiden vuotoja ja mahdollisesti tehostaa haihduttimen toimintaa.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

 • Paksu öljykalvo jäähdykkeen sekoittumisesta huolimatta auttaa säilyttämään erinomaisen akselin tiivistyksen ja vähentää siten laakereiden väsymistä ja odottamattomia käyttökatkoja.
 • Oikea sekoittuvuus ja viskositeetin, paineen ja lämpötilan suhde hiilidioksidin kanssa auttavat alentamaan öljyn käytönaikaista lämpötilaa, jolloin tuloksena on korkeampi käyttöviskositeetti ja siten paksumpi öljykalvo, mikä parantaa voitelevuutta ja suojaa kulumiselta.
 • Erinomainen kulumissuoja voi auttaa pidentämään kompressorin käyttöikää.
 • Korkea viskositeetti-indeksi ja erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa auttavat parantamaan haihduttimen tehoa.
 • Alhainen nestekitka tarjoaa mahdollisuuden parantaa järjestelmän tehokkuutta ja laskea tehonkulutusta.

   

Käyttökohteet

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Mobil SHC Gargoyle 80 POE -öljy on hygroskooppinen, ja siksi on pyrittävä estämään kosteuden imeytyminen öljyyn sen käsittelyn aikana Pakkausten tulee olla hyvin suljettuja, kun ne eivät ole käytössä ja mieluiten on käytettävä pieniä pakkauksia. Öljyä ei tulisi siirtää muoviastioihin, joihin voi päästä kosteutta.

 

Mobil SHC Gargoyle 80 POE -öljyä suositellaan jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään hiilidioksidijäähdykkeitä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • Elintarviketeollisuuden suuret mäntätyyppiset jäähdytyskompressorit ruoanvalmistuksessa ja pakastuksessa
 • Elintarvikepakastamot ja kylmävarastot
 • Laivojen jäähdytysjärjestelmät

   

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Brookfield-viskositeetti @ -30°C, mPa.s, ASTM D2983

23600

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

1,02

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

11.4

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

78

Jähmepiste, °C, ASTM D5950

-45

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

142

Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D7094

285

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com