Mobil Velocite™ Oil -numerosarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä karaöljyjä, jotka on ensisijaisesti suunniteltu työstökoneiden nopeakäyntisten karojen voiteluun. Niitä käytetään myös joissakin kriittisissä hydrauliikka-, kiertovoitelu- ja paineilmavoitelujärjestelmissä, soveltuvan viskositeettiluokan puitteissa. Öljyt on valmistettu valikoiduista, korkealuokkaisista matalan viskositeettin omaavista perusöljyistä ja valikoiduista lisäaineista. Öljyillä on hyvä hapettumisenestokyky ja ne suojaavat ruosteelta ja syöpymiseltä. Ne vastustavat tehokkaasti vaahtoamista ja erottuvat nopeasti vedestä.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Velocite Oil -numerosarjan öljyt tarjoavat poikkeuksellista voitelua pienivälyksisille laakereille ja auttavat pitämään laakerit käytön aikana viileinä ja ne auttavat myös ylläpitämään nykyaikaisten työstökoneiden vaatimaa tarkkuutta. Vaikka Mobil Velocite Oil -numerosarjan öljyt on suunniteltu karalaakereille, ne soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta myös matalapaineisten hydrauliikka- ja kiertovoitelujärjestelmien voiteluun, kun oikea viskositeetti valitaan. Tämä ominaisuus voi auttaa alentamaan varastointikustannuksia ja tuotesekaannuksen vaaraa.

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä hapettumiskestävyysAuttaa vähentämään kriittistä sakan muodostumista
Pidentää öljyn käyttöikää
Erittäin hyvä ruoste- ja syöpymissuojaPidentää koneen käyttöikää
Parantaa ja ylläpitää koneen tarkkuutta
Tehokas vedenerottuminenVastustaa emulsion muodostumista
Pitää kosteuden poissa kriittisiltä voitelupinnoilta
Kosteuden poistaminen järjestelmän säiliöistä helppoa

Käyttökohteet

  • Työstökoneiden nopeakäyntiset karalaakerit ja koneet, joissa yhdistyvät suuri nopeus ja pienet välykset
  • Tarkkuushiomakoneet, sorvit, porareiän ohjaimet ja seurantajärjestelmät
  • Mobil Velocite Oil No 3 -öljyä suositellaan "nollatoleranssi" -tyyppisille karalaakereille, joiden toimintavälys on erittäin tiukka
  • Suurempivälyksiset, holkkityyppiset karalaakerit. Valittava viskositeetti riippuu välyksen ja karan nopeuden välisestä suhteesta
  • Matalapaineiset hydrauliikkajärjestelmät, sopivan viskositeettiluokan öljyllä
  • Paineilmavoitelulaitteet (Mobil Velocite Oil No. 10)
  • Herkät instrumentit, kuten teleskoopit, laboratoriolaitteet jne

  

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Velocite OilNo. 3No. 4No. 6No. 8No. 10
ISO VG -luokka2 101522
Viskositeetti, ASTM D 445     
mm²/s @ 40°C2,14,8310,015,022,0
mm²/s @ 100°C0,951,532,623,284,0
Kokonaishappoluku (TAN), ASTM D 974, mgKOH/g0.060.060.060.060.1
Kuparikorroosio, 3 tuntia @ 100ºC, ASTM D 1301A1A1A1A1A
Korroosiosuoja, Proc A, ASTM D 665LäpäiseeLäpäiseeLäpäiseeLäpäiseeLäpäisee
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-36-15-15-9-30
Leimahduspiste, °C, ASTM D 9284102180194212
Ominaispaino, kg/l @ 15°C, ASTM D 40520,8020,8220,8440,8540,862

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.