Korkealuokkaiset Mobiltherm -lämmönsiirtoöljyt on tarkoitettu suljettuihin, epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin. Mobiltherm -lämmönsiirtoöljyjä suositellaan suljettuihin, kylmällä öljyllä tiivistettyihin, epäsuoriin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin kaikentyyppisssä teollisuusprosesseissa.

 

Öljyt valmistetaan korkealle jalostustetuista perusöljyistä, jotka eivät krakkaudu korkeissakaan lämpötiloissa ja joilla on hyvä kemiallinen hapettumiskestävyys. Mobiltherm -öljyjen terminen vakaus on erittäin hyvä ja niitä voi käyttää pitkään ilman sakanmuodostusta tai viskositeetin nousua.

 

Öljyillä on hyvä lämmönsiirtokyky, ja niiden viskositeetti on valittu siten, että niitä on helppo pumpata sekä käynnistys- että käyttölämpötiloissa. Hyvän ominaislämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden ansiosta ne johtavat tehokkaasti ja nopeasti lämpöä. Öljyjen leimahduspiste ei alene merkittävästi käytön aikana, koska niiden krakkautuminen on hyvin vähäistä suositeltavissa käyttölämpötiloissa.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobiltherm 600 -sarjan öljyillä saavutetaan seuraavia etuja ja hyötyjä:

Mobiltherm -sarjan öljyt kuuluvat Mobilin erikoisöljyjen sarjaan, jotka tunnetaan erinomaisesta suorituskyvystä ja luotettavuudesta ankarissakin olosuhteissa. Näiden öljyjen erinomaisen laadun avaintekijänä on uudenaikaisin jalostustekniikka.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Korkeatkaan lämpötilat eivät aiheuta krakkautumista tai hajoamista

Ehkäisee sakan- ja karstanmuodostuksen. Vakaa ja pysyvä lämmönsiirtokyky. Vähäinen huollon tarve.

Erinomaiset lämpö-ominaisuudet

Suuri lämmönsiirtokyky, parempi tehokkuus ja alhaisemmat käyttökustannukset.

Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Ongelmaton toiminta, vähemmän seisokkeja

Hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa

Helpot kylmäkäynnistykset

 

Käyttökohteet

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Mobiltherm -lämmönsiirtoöljyä ei tulisi sekoittaa muiden öljyjen kanssa, koska tämä voi heikentää Mobiltherm -öljyn erinomaista termistä vakautta ja hapettumiskestävyyttä, muuttaa öljyn muita ominaisuuksia ja vaikeuttaa öljyn kunnon määrittämisessä käytettävien analyysien tulkintaa. Jos öljyjä käytetään suositeltua korkeammassa lämpötilassa, järjestelmään voi syntyä höyrylukko, ellei järjestelmää ole suunniteltu toimimaan korkeissa lämpötiloissa paineistetun suojakaasun avulla (esim. typpi). Suositeltua korkeammat lämpötilat kuitenkin lyhentävät merkittävästi öljyn käyttöikää lämpöhajoamisen lisääntyessä merkittävästi lämpötilojen noustessa yli suositellun rajan. Hyvin suunnitelluissa järjestelmissä lämmitysvastusta ympäröivän öljykalvon lämpötilan tulisi olla noin 15°C...30°C korkeampi kuin säiliössä olevan öljyn lämpötila. Jos öljykalvon lämpötila on tätä korkeampi, öljyn käyttöikä voi lyhentyä ja järjestelmään voi muodostua sakkaa ja karstaa, joka voi heikentää lämmönsiirtokykyä.

 

Mineraaliöljyjen tapaan Mobiltherm -lämmönsiirtoöljyjä tulisi käyttää ainoastaan sellaisissa järjestelmissä, joissa on painekierto. Konvektiojärjestelmien pieni virtausnopeus ei riitä estämään paikallista ylikuumenemista, mikä voi johtaa öljyn nopeaan pilaantumiseen. Lisäksi näitä öljyjä ei suositella avoimiin järjestelmiin, joissa öljy on suorassa kosketuksessa ilmaan. Jos kuumaa öljyä pääsee roiskumaan tai vuotamaan, se voi syttyä itsestään.

 

Mobiltherm 600 -sarjan öljyjä suositellaan avoimiin ja suljettuihin järjestelmiin, joissa öljyn suositeltu säiliölämpötila on:

 

     •  Mobiltherm 603: Suljetut järjestelmät (enintään 285 °C), Avoimet järjestelmät (enintään 150 °C)

     •  Mobiltherm 605: Suljetut järjestelmät (enintään 315 °C), Avoimet järjestelmät (enintään 180 °C)

     •  Mobiltherm 610: Suljetut järjestelmät (enintään 315 °C), Avoimet järjestelmät (enintään 250 °C)

     •  Mobiltherm 611: Suljetut järjestelmät (enintään 315 °C), Avoimet järjestelmät (enintään 275 °C)

 

ja öljykalvon suositellut käyttölämpötila-alueet ovat:

 

     •  Mobiltherm 610: Suljetut järjestelmät (enintään 330 °C), Avoimet järjestelmät (enintään 265 °C)

     •  Mobiltherm 611: Suljetut järjestelmät (enintään 330 °C), Avoimet järjestelmät (enintään 290 °C)

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

603

605

610

611

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

194

230

250

294

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx