Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 on korkealuokkainen dieselmoottoriöljy, joka on erityisesti kehitetty antamaan erinomainen voitelu vaativassa käytössä toimiville dieselmoottoreille. Tässä moniasteisessa dieselmoottoriöljyssä on hyödynnetty perusöljyjä, joilla on erinomainen kylmäjuoksevuus, hyvä viskositeetin pysyvyys korkeissa lämpötiloissa sekä alhainen haihtuvuus. Perusöljyjen ominaisuuksia on parannettu edistyneillä lisäaineilla, jotka antavat erinomaisen suojan moottorin kaikille osille. Optimoidut viskositeettiominaisuudet parantavat polttoainetaloutta. ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400 10W-30 -öljyä useimpiin dieselmoottoreihin, mukaan lukien sekakalusto.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Vähäpäästöiset moottorit asettavat yhä kovempia vaatimuksia moottoriöljyille. Tiukemmiksi suunnitellut moottorit pienentävät öljynkulutusta, mutta samalla vaikeuttavat uuden korvaavan öljyn ja lisäaineiden pääsyä moottoriin.  Ylimmät männänrenkaat ovat korkeammalla, mikä tuo öljyn lähemmäksi palotilaa ja lisää voiteluaineen lämpökuormaa. Korkeampi polttoaineenruiskutuksen paine ja myöhäisempi ajoitus parantavat palamistulosta mutta lisäävät samalla moottorin lämpötilaa, öljyn haihtumista ja noen kertymistä öljyyn.  Mobil Delvac Super 1400 10W-30 -öljyn teknologia varmistaa erinomaisen suorituskyvyn sekä nykyaikaisissa dieselmoottoreissa että vanhemmissa malleissa. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä suoja öljyn paksuuntumista, korkeiden lämpötilojen karstanmuodostusta, sakan kertymistä, öljyn hajoamista ja korroosiota vastaan.Vähäinen karstanmuodostus korkeissa lämpötiloissa
 Pienempi kuluminen ja pidempi moottorin kestoikä
 Erinomainen suoja männänrenkaiden kiinnitarttumista vastaan
Korkea emäsvarantoKestävä sakanmuodostuksen ja kulumisen hallinta
Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa lämpötiloissaHyvä pumpattavuus ja nopea öljyn kierto
 Kulumissuoja käynnistyksen yhteydessä
Erinomainen leikkautumiskestävyysHyvä viskositeetin pysyvyys ja pieni öljynkulutus raskaassa käytössä ja korkeissa lämpötiloissa
Viskositeettiominaisuudet säilyvät korkeissa lämpötiloissa ja suurilla leikkausvoimillaPienentää moottorin kulumista ja suojaa sylinteriseinän kiillottumiselta 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Eurooppalaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten valmistajien valmistamat dieselmoottorit
  • Raskas liikenne ja kevyt tavarankuljetuskalusto
  • Muu liikkuva kalusto rakennus- ja kaivosteollisuudessa, louhinnassa ja maataloudessa

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 täyttää tai ylittää seuraavien teollisuusspesifikaatioiden vaatimukset: 
API CH-4X

 

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac Super 1400 10W-30 -öljyn käyttöä kohteissa, joissa vaaditaan: 
Volvo VDS-2X
API CG-4/CF-4/CFX

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 
SAE-luokka10W-30
Viskositeetti, ASTM D 445 
mm²/s @ 40°C70
mm²/s @ 100°C10.7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270138
Tuhkapitoisuus, paino %, ASTM D 8741.2
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 28969.9
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-27
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92206
Ominaispaino @15ºC, kg/l, ASTM D 40520.88

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvalisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.