Mobil Pegasus 610 Ultra

Kaasumoottoriöljy

Mobil Pegasus™ 610 Ultra on erittäin suorituskykyinen biokaasuöljy, joka on kehitetty nykyaikaisiin keskinopeisiin ja nopeisiin nelitahtimoottoreihin, joiden polttoaine sisältää syövyttäviä aineita, kuten vetysulfidia tai halogeeneja (kloori- ja fluoriyhdisteitä tms.). Öljy on erityisesti suunniteltu kestämään syövyttäviä, runsaasti vetysulfidia ja siloksaania sisältäviä kaasuja, jotka rajoittavat öljynvaihtovälejä ja joiden naarmuttavat palamistuotteet voivat lisätä kulumista ja lyhentää moottorin käyttöikää.

Mobil Pegasus 610 Ultra sisältää 1,0% tuhkaa, lisäksi sillä on korkea kokonaisemäsluku (TBN) ja poikkeuksellisen suuri emäsvaranto. Tämä vähentää syövyttävien aineiden haittavaikutuksia moottorin osiin.

Erinomaisen kulumisenestokyvyn ansiosta Mobil Pegasus 610 Ultra vähentää mäntien, sylintereiden ja männänrenkaiden kulumista ja naarmuuntumista. Öljy sopii myös kaatopaikka- ja biokaasua käsittelevien mäntäkompressoreiden voiteluun.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra -öljyn korkea kulumissuoja auttaa vähentämään sylinteriseinämien naarmuuntumista, pidentää huoltovälejä ja parantaa käytettävyyttä merkittävästi.


Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus™ 610 Ultra -kaasumoottoriöljy tarjoaa lisäsuojaa kun käytetty polttoaine sisältää runsaasti epäpuhtauksia ja käyttökohteissa ilmenee männänrenkaiden naarmuuntumista, runsasta sakan muodostumista ja hyvin lyhyitä öljynvaihtovälejä.

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Korkea TBN-luku ja emäsvaranto

Vähentää kulumista ja korroosiota, kun polttoaine sisältää epäpuhtauksia.

Suojaa nelitahtimoottoreiden venttiililautasia ja-istukoita.

Ehkäisee tuhkan kertymistä palotilaan ja parantaa sytytystulppien toimintaa.

Suojaa erinomaisesti kulumiselta ja naarmuuntumiselta

Vähentää moottorin osien kulumista

Pienentää raskaasti kuormitettujen kaasumoottoreiden sylinteriseinämien naarmuuntumista

Suojaa erinomaisesti moottoria sisäänajovaiheessa

Ensiluokkainen hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakaus

Pitää moottorin puhtaana

Pidemmät öljynvaihtovälit jopa runsaasti epäpuhtauksia sisältävää polttoainetta käytettäessä

Pienemmät suodatinkustannukset

Erinomainen hapettumis- ja nitrautumiskestävyys

Tehokas suoja korroosiota vastaan

Vähentää nelitahtikaasumoottoreiden venttiiliohjaimien kulumista

Suojaa laakereita ja moottorin sisäisiä osia

Erinomaiset puhtaanapito-ominaisuudet

Neutraloi öljyssä muodostuvia happoja.

Suojaa sylintereiden yläosia ja venttiilijärjestelmää

 

Käyttökohteet

Kaasumoottorit, joiden polttoaine sisältää kohtuullisia tai suuria määriä vetysulfidia (H2S) ja suuria määriä siloksaaneja, jotka palaessaan muuttuvat piioksideiksi ja muodostavat huomattavia määriä sakkaa ja aiheuttavat sylinteriseinämien kulumista.

Moottorit, joiden polttoaine sisältää muita syövyttäviä aineita, kuten TOHCl (totaali orgaaniset halidit klorideina).

Rikkiä tai halogeeniyhdisteitä sisältävää maakaasua käsittelevät mäntäkompressorit.

Suuritehoiset tai vapaasti hengittävät moottorit, joita käytetään nimellistehollaan tai sitä suuremmalla teholla korkeissa lämpötiloissa.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

SAE-luokka

40

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

12,9

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

107

Ominaispaino @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D1298

0,875

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-30

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

259

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

1,0

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

10,5

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com