Mobil SHC™ PM -sarjan tuotteet ovat ensiluokkaisia synteettisiä öljyjä, jotka on suunniteltu modernien paperikoneiden kiertovoitelujärjestelmien vaativiin olosuhteisiin. Mobil SHC PM -sarjan öljyt antavat erinomaisen suojan hammasvaihteille ja laakereille, joita käytetään äärimmäisissä olosuhteissa. Öljyjen matala jähmepiste ja luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi (VI) helpottavat kylmäkäynnistystä, ja niiden erinomaiset viskositeettiominaisuudet säilyvät korkeissakin lämpötiloissa. Öljyillä on erittäin hyvä leikkauskestävyys ja ne säilyttävät viskositeettinsa, vaikka niihin kohdistuisi suuria leikkausvoimia raskaasti kuormitetuissa hammasvaihteissa ja laakereissa. Öljyjen alhainen nestekitka ja korkea viskositeetti-indeksi auttavat pienentämään energiankulutusta ja alentamaan käyntilämpötiloja.

Uusimman Mobil SHC -teknologian kehittämisessä ExxonMobilin tuotekehitys valikoi Mobil SHC PM -sarjan öljyihin erinomaisen termisen ja hapettumiskestävyyspotentiaalin omaavia perusöljyjä ja yhdisti ne huolella valittujen, perusöljyjen luontaisia etuja täydentävien lisäaineiden kanssa, jolloin saavutetaan erinomainen suorituskyky. Öljyt kestävät tehokkaissa paperikoneissa ja kalantereissa esiintyvät korkeammat höyrynpaineet, lämpötilat ja nopeudet. Niiden erinomainen hydrolyyttinen vakaus ja suodatettavuus varmistavat erinomaisen suorituskyvyn myös märissä olosuhteissa sekä tehokkaan suodatettavuuden myös hyvin tarkoilla suodatustasoilla. Öljyt erottavat vettä nopeasti ja ne säilyttävät värinsä pitkäaikaisessakin käytössä.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC PM -sarjan öljyt edustavat merkittävää edistysaskelta paperikoneiden voitelussa. Niiden erinomaiset ominaisuudet, kuten kulumisenesto, hapettumiskestävyys, kemiallinen vakaus, tehokas ruosteen- ja korroosionestokyky, värin pysyvyys sekä suodatettavuus auttavat pidentämään huoltovälejä ja voivat auttaa parantamaan koneiden suorituskykyä ja tuotantokapasiteettia. Tämä vähentää huoltotarvetta ja pidentää koneiden käyttöikää.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen suorituskyky laajalla lämpötila-alueella

Helpottaa käynnistystä ja parantaa voitelua kylmäkäynnistyksissä

Antaa lisäsuojaa korkeissa lämpötiloissa

Parantaa öljynsyötön hallintaa.

Poikkeuksellisen hyvä suoja kulumista vastaan

Parantaa laakereiden ja vaihteistojen suorituskykyä

Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus

Pidentää öljyn käyttöikää

Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia

Pitää järjestelmät puhtaana

Vähentää sakan ja karstan muodostusta.

Tehokas vedenerottuminen

Helpottaa veden poistamista

Ehkäisee haitallisten emulsioiden muodostumista järjestelmissä

Alhainen nestekitka

Pienentää energiankulutusta

Alentaa käyntilämpötilaa

Vähentää kulumista

Erinomainen suodatettavuus

Pitää öljyputket ja virtausmittarit puhtaina

Parantaa öljyn virtausta ja jäähdytyskykyä

Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia.

Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan

Suojaa hammaspyöriä ja laakereita kosteudelta

Suojaa myös öljypinnan yläpuolella olevia laakereita ja hammaspyöriä

 

Käyttökohteet

  • Paperikoneiden vaativat kiertovoitelujärjestelmät
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joita käytetään laajalla lämpötila-alueella, esim. kalanteritelat
  • Järjestelmät, jotka on käynnistettävä ja otettava käyttöön nopeasti
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joilla voidellaan hammasvälityksiä ja laakereita

     

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

150

220

320

460

ISO VG -luokitus

150

220

320

460

Kupariliuskan korroosio, 24 h, 100°C, luokitus, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Ominaispaino @ 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,857

Vedenerottuminen, aika 40/40/0 ml erottumiseen, 82°C, min, ASTM D1401

15

25

30

30

FZG-testi, neliökuormatuki, vaurioluokka, DIN 51354

11

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

11

11

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

220

220

220

220

Hydrolyyttinen vakaus, happoluvun muutos, ASTM D2619, mgKOH/g

0

0

0

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

18,9

25,6

34,7

44,8

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

158

225

325

465

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-39

-36

-33

-27

Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Ominaispaino, 15°C/15°C, ASTM D1298

0,863

0,865

0,874

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

124

127

130

137

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com