Mobilcut on Mobil teollisuusvoiteluainesarjaan kuuluvien, erittäin suorituskykyisten veteen sekoitettavien lastuamisnesteiden tavaramerkki. Mobilcut -sarjan kloorittomat tuotteet on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä, emulgaattoreista ja lisäaineista, jotka takaavat luotettavan suorituskyvyn lukuisissa eri työstöissä. Ne on valmistettu yhteensopivaksi sekä pehmeän että kovan veden kanssa ja niillä on alhainen vaahtoamistaipumus. Lisäksi ne antavat pitkäkestoisen korroosiosuojan koneelle ja työkappaleille. Vähän huoltoa vaativat Mobilcut -tuotteet on suunniteltu nykyaikaisiin konepajoihin, joissa pitkät huoltovälit, erinomaiset työstöominaisuudet ja työterveys- ja ympäristötekijät ovat tärkeitä tekijöitä tuottavuuden tehostamisessa. Tuotteet toimitetaan tiivisteinä ja ne on sekoitettava veteen käyttöpaikassa.

Mobilcut 100 on perinteinen maitomainen veteen sekoitettava öljy, joka emulgoi hyvin erilaatuisiin vesiin ja muodostaa stabiilin emulsion. Se sopii monikäyttöisyytensä vuoksi erilaisten rauta- ja ei-rautametallien lastuamis- ja hiontatöihin, kun taloudellisuus on tärkeä tekijä. Se tarjoaa erinomaisen emulsion vakauden ja pitkäkestoisen korroosiosuojan sekä työkappaleille että työstökoneelle.

Mobilcut 140, joka sisältää runsaasti voitelevuuslisäaineita, on pitkäkestoinen veteen sekoitettava lastuamisneste, joka on suunniteltu nykyaikaisten konepajojen keskiraskaaseen ja raskaaseen työstöön. Se kehitetty antamaan pitkä käyttöikä ja hyvä emulsion stabiliteetti, samalla kun se pidentää työkalujen käyttöikää ja parantaa pinnanlaatua jopa vaikeissa työstöissä. Mobilcut 140 soveltuu erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa tarvitaan erinomaista lastuamistehoa erilaisten materiaalien ja sovellusten yhteydessä, samalla kun nestettä on helppo huoltaa ja valvoa.

Mobilcut 210 on korkealuokkainen puolisynteettinen veteen sekoitettava lastuamisneste, joka sekoitettaessa muodostaa läpikuultavan emulsion eri kovuisten vesien kanssa. Emulsion suhteellisen matalan öljypitoisuuden ansiosta tuotteella on erinomaiset puhdistus-, jäähdytys- ja lastuamisominaisuudet, minkä vuoksi se soveltuu kevyistä keskiraskaisiin lastuamis- ja työstötehtäviin. Mobilcut 210 -nesteen koostumus tekee siitä erittäin suositeltavan valuraudan lastuamiseen ja hiomiseen samalla, kun se auttaa pitämään koneen puhtaampana.

Mobilcut 230 on erittäin suorituskykyinen puolisynteettinen neste, joka emulgoituu helposti veden kanssa ja muodostaa vakaan mikroemulsion. Tuote on valmistettu yhteensopivaksi erilaisten vesilaatujen kanssa ja sillä on alhainen vaahtoamistaipumus jopa korkeapainejärjestelmissä.  Mobilcut 230 soveltuu erilaisten rauta- ja ei-rautametalliseosten työstämiseen, ja se on ihanteellinen vaihtoehto lastuamisnesteiden tuoterationalisointia ajatellen. Tuote tarjoaa pidennetyn lastuamisnesteen käyttöiän verrattuna perinteisiin emulgoiviin öljyihin, samalla kun se ylläpitää korkealaatuista työstötehoa.

Mobilcut 250 on erittäin suorituskykyinen osasynteettinen neste, joka on suunniteltu parantamaan suorituskykyä alumiini- ja alumiiniseosten lastuamisessa, kun herkkien osien tahraantumista halutaan välttää. Tuote sisältää runsaasti voitelevuuslisäaineita, ja tarjoaa sen ansiosta erinomaiset työstöominaisuudet hiili- ja seosterästen sekä kirjometallien työstöön.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobilcut -sarjan tuotteet on suunniteltu lisäämään nykyaikaisten konepajojen tuottavuutta tarjoamalla korkealuokkaista suorituskykyä

 

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Muodostavat vakaita emulsioita ja liuoksia Helppo käyttö ja huolto
Hyvä luontainen stabiliteetti Pidentää huoltovälejä ja vähentää epämiellyttävien hajujen syntyä
Alhainen vaahtoamistaipumus Parempi suorituskyky jopa korkeapainejärjestelmissä
Ehkäisee sitkeiden jäämien muodostumista Parantaa koneiden puhtautta
Korkealuokkaiset korroosionesto-ominaisuudet Vähentää huoltotarvetta ja kappaleiden uudelleentyöstötarvetta
Hyvä työstöjätteen erottuvuus Parantaa suodatettavuutta ja pinnan laatua
Laaja käyttö-alue Mahdollistaa tuoterationalisoinnin ja yksinkertaistaa varastointia
Yhteensopivia suorituskykyisten Mobil Vactra No. -sarjan johdevoiteluöljyjen kanssa Vuotoöljyt erottuvat nopeasti ja voidaan helposti poistaa
Mieto tuoksu Parantaa työympäristöä

 

Käyttökohteet

Mobilcut 100: Helpptyöstöisten terästen ja kupariseosten yleistyöstö; kevyt ja keskiraskas työstö, kuten jyrsintä, sorvaus, sahaus, syväjyrsintä, poraus ja avarrus.

Mobilcut 140: Alumiinin ja helppotyöstöisten terästen keskiraskas työstö, kuten jyrsintä, sorvaus, sahaus, avarrus, poraus ja kalvinta, joissa tarvitaan hyvin voitelevaa emulsiota.

Mobilcut 210: Rauta- ja ei-rautametallien työstö keskusjärjestelmissä tai yksittäisissä työstökoneissa. Pienempi öljypitoisuus parantaa voitelevuutta ja korroosionestoa. Soveltuu hyvin valuraudan työstöön ja hiontaan. 

Mobilcut 230: Erittäin suorituskykyinen puolisynteettinen lastuamisneste, jota ensisijaisesti suositellaan teräksen ja helppotyöstöisen ruostumattoman teräksen työstöön sekä valuraudan jyrsintään, sorvaukseen, sahaukseen, avarrukseen, poraukseen ja kalvintaan.

Mobilcut 250: puolisynteettinen lastuamisneste, joka on ensisijaisesti tarkoitettu alumiinin ja alumiiniseosten työstöön. Tuotetta voidaan käyttää myös erilaisten rautametallien yhteydessä, kun tarvitaan monikäyttöisempää lastuamisnestettä.

Mobilcut 320: Synteettinen (mineraaliöljytön) hiontaneste, jota ensisijaisesti suositellaan teräksen ja valuraudan hiontaan.

Tyypilliset ominaisuudet

 

Mobilcut 100 140 210 230 250 320
Tiivisteen ulkonäkö Ruskea neste Keltainen neste Keltainen neste Ruskea neste Ruskea neste Väritön neste
Emulsion ulkonäkö Maitomainen Maitomainen Läpikuultava Läpikuultava Läpikuultava Kirkas
Emulsion tyyppi Liukeneva Liukeneva Puolisynteettinen Puolisynteettinen Puolisynteettinen Synteettinen
Mineraaliöljypitoisuus (tiivisteessä) 80% 48% 20% 47% 43% 0%
pH, 5% emulsio 8,9 9,1 9,1 9,3 9,4 8,9
Korroosiotesti (DIN 51360/II) rajapitoisuus % 7% 4% 4% 4% 4% 3%
Refraktiometrikerroin 0,95 1,0 1,85 1,1 0,9 1,45

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.