Jatkuvan tuotekehityksen, teknologiapäivitysten ja säädösmuutosten vuoksi tässä verkkosivustossa näytettävät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vaikka pyrimme varmistamaan kaikkien tietojen oikeellisuuden, ExxonMobil ja/tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tässä sovelluksessa esitetyn sisällön virheistä, puutteista, painovirheistä tai virheellisistä tulkinnoista johtuvista tappioista tai vahingoista. Vastaanottaja ei saa kopioida, toistaa tai julkaista esitettyjä tietoja millään tavalla ilman ExxonMobilin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Tekniset tiedot ja suositukset tarjotaan ostajille, käyttäjille ja asiakkaille tiedoksi ja varmistukseksi, ja ne liittyvät vain nimettyihin tuotteisiin ja materiaaleihin, kun niitä ei käytetä yhdessä muiden tuotteiden tai materiaalien kanssa. Käyttäjä on yksinomaisesti vastuussa kaikista päätöksistä sekä materiaalien ja tuotteiden sopivuuden tarkastamisesta prosesseja varten. Tiedot ja suositukset eivät koskaan korvaa moottorin/laitteen/koneen valmistajan suosituksia. ExxonMobil ei ole vastuussa mistään suorista, välillisistä tai seuraamuksellisista tappioista, vahingoista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti tuotteiden tai materiaalien käytöstä tai saaduista tuloksista liittyen näihin teknisiin tietoihin ja suosituksiin.