Mobil EAL Arctic 46

Erittäin suorituskykyisiä synteettisiä jäähdytyskompressoriöljyjä

Mobil EAL Arctic -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, ympäristön huomioivia jäähdytyskompressoriöljyjä. Nämä täyssynteettiset öljyt on tarkoitettu erityisesti jäähdytyskompressoreihin ja -järjestelmiin, joissa käytetään otsonikerrosta tuhoamattomia HFC-tyypin kylmäaineita sekä uudempia HFO-kylmäaineita ja HFO/HFC-sekoituksia, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on alhaisempi kuin HFC-kylmäaineiden, mukaan lukien A1- ja A2L-kylmäaineet ASHRAE 34/ISO 817 -turvallisuusluokituksen mukaisesti.

Mobil EAL Arctic -sarjan öljyt valmistetaan ainutlaatuisista synteettisistä polyoliestereistä (POE) ja valikoiduista lisäaineista, joilla aikaansaadaan erinomaiset voiteluominaisuudet, hyvä kulumisenestokyky ja kemiallinen ja terminen vakaus sekä hydrolyyttinen stabiliteetti.

Ne ovat sekoituskelpoisia HFC-, HFO- ja HFO/HFC-kylmäaineiden kanssa, ja niillä on tarkkaan määritelty viskositeetti-/lämpötila-/painekäyttäytyminen suhteessa moniin yhdisteisiin. Mobil EAL Arctic -sarjan ja HFC-, HFO- ja HFO/HFC-yhdisteiden yhteensopivuus on todennettu lukuisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä, ja monet suurimmista kompressori- ja järjestelmävalmistajista käyttävät näitä öljyjä.

Mobil EAL Artic -sarjan öljyjä suositellaan käytettäväksi kotitalouksien ja teollisuuden jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil EAL Arctic -sarjan öljyt tunnetaan maailmanlaajuisesti ympäristön huomioivista ominaisuuksistaan ja erinomaisesta suorituskyvystään eri kylmäaineiden kanssa ja lukuisissa eri käyttökohteissa. Mobil EAL Arctic -sarjan öljyt täydentävät uusimpia otsonikerrosta vahingoittamattomia ja ilmastonmuutosta hidastavia kylmäaineita, joita Montrealin ja Kioton pöytäkirja ja kansainväliset sopimukset, kuten edellisiä tiukempi EU:n F-kaasuasetus, edellyttävät. Mobil EAL Arctic -sarjan öljyjen kehittämisen avaintekijänä olivat tiiviit yhteydet kompressoreiden ja järjestelmien valmistajiin, jotta voitiin varmistaa tuotteiden erinomainen suorituskyky lukuisissa käyttökohteissa.

Mobil EAL Arctic -sarjan öljyjen poikkeuksellinen suorituskyky on tämän toiminnan ja laboratoriotestien tulos. Yhteistyön ansiosta eri viskositeettiluokissa käytettävien synteettisten polyoliestereiden rakenne ja lisäaineistus voitiin valita siten, että öljyt täyttävät useimpien jäähdytysjärjestelmien vakaus- ja yhteensopivuusvaatimukset.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen kestävyys korkeissa lämpötiloissa

Haihdutin pysyy puhtaampana, vähemmän odottamattomia seisokkeja ja pienemmät kunnossapitokustannukset

Hyvä sekoittuvuus ja tarkoin määritelty paine-/viskositeetti-/lämpötilakäyttäytyminen suhteessa HFC-jäähdykkeisiin

Varmistaa jäähdytysjärjestelmien tehokkuuden ja öljyn paluuvirtauksen

Hyvät kulumisenesto-ominaisuudet

Vähentää kompressorin kulumista ja pienentää kunnossapitokustannuksia

Korkea viskositeetti-indeksi, ei sisällä vahaa

Erinomaiset kylmäominaisuudet, järjestelmään ei kerry vahaa ja haihdutin toimii paremmin

Laaja viskositeettialue

Täyttää lukuisten laitteiden ja käyttökohteiden viskositeettivaatimukset

 

Käyttökohteet

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Mobil EAL Arctic -sarjan öljyt ovat hygroskooppisia, ja siksi on pyrittävä estämään kosteuden imeytyminen öljyyn sen käsittelyn aikana Pakkausten tulee olla hyvin suljettuja, kun ne eivät ole käytössä ja mieluiten käytettävä pieniä pakkauksia. Öljyä ei tulisi siirtää muoviastioihin, joihin voi päästä kosteutta.

Mobil EAL Arctic -sarjan öljyjä suositellaan jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään HCF-, HFO- ja HFO/HFC-kylmäaineita. Käyttökohteita ovat mm. kotitalouksien ja kaupallisten tilojen HVAC-laitteet (lämmitys, ilmastointi, ilmanvaihto), kaupalliset jäähdytysjärjestelmät (elintarvikkeiden säilytys, kuljetus) ja teollisuuden jäähdytysjärjestelmät (elintarvikkeiden valmistus ja pakastus).

Mobil EAL Arctic -sarjaa ei saa käyttää ammoniakkia (NH3 / R-717) käyttävissä järjestelmissä.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

22

32

46

68

100

170

220

22 CC

Luokitus

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 220

ISO 22

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,989

Leimahduspiste (COC), °C, ASTM D92

252

250

258

256

271

279

285

259

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

4,7

5,6

6,9

8,3

10,6

15,3

18,1

4,9

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

23,5

31,6

46,2

29,5 (65)

96

168

221

23,6

Jähmepiste, °C, ASTM D5950

-59

-55

-46

-40

-34

-29

-28

-58

Ominaispaino, 15,6 °C/15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,993

0,985

0,976

0,967

0,967

0,969

0,966

0,991

Kokonaishappoluku, mgKOH/g, ASTM D974(mod)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,03

0,03

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

114

115

104

96

93

91

88

134

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com