Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, täyssynteettisiä öljyjä, jotka on erityisesti kehitetty jäähdytyskompressoreiden ja lämpöpumppujen voiteluun. Öljyt valmistetaan vahattomista synteettisistä hiilivety polyalfaolefiini (PAO) nesteistä, joilla on erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys. Luontaisesti korkean ja leikkautumattoman viskositeetti-indeksin ja hyvien kylmäominaisuuksien ansiosta ne toimivat vaikeissakin käyttöolosuhteissa monia tavanomaisia mineraaliöljyjä paremmin. Niiden liukenevuus ja sekoittuvuus yleisesti käytettyihin jäähdykkeisiin on vähäinen, minkä ansiosta saadaan paksumpi öljykalvo paineistetuista jäähdykkeistä huolimatta. Tämä voi auttaa vähentämään akselitiivisteiden vuotoja. Öljyjen vakaus ja alhainen haihtuvuus vähentää kevyiden jakeiden häviämistä, jota esiintyy tavanomaisilla mineraaliöljyillä. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt auttavat vähentämään kitkahäviöitä, mikä parantaa laitteiden tehokkuutta.

 

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyjä suositellaan hyvin korkeissa lämpötiloissa toimiviin jäähdytyskompressoreihin sekä järjestelmiin, joiden haihdutuslämpötila on hyvin matala. Niitä voidaan käyttää kompressorijärjestelmissä, joiden jäähdykkeenä on esimerkiksi ammoniakki tai hiilidioksidi. Koska öljyt sekoittuvat huonosti hiilidioksidiin, ne soveltuvat hyvin käytettäväksi hiilidioksidia käyttävissä ruuvikompressoreissa. Öljyt ovat yhteensopivia lähes kaikkien yleisimpien jäähdytysaineiden kanssa, lukuun ottamatta rikkidioksidia, ja ne ovat osoittautuneet erityisen hyviksi järjestelmissä, joissa jäähdykkeenä on ammoniakki. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt ovat täysin sekoituskelpoisia useimpien mineraaliperustaisten jäähdytyskompressoriöljyjen kanssa. Sekoittaminen mineraaliöljyjen kanssa saattaa heikentää synteettisen Mobil-tuotteen ensiluokkaisia ominaisuuksia.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Gargoyle Arctic SHC -tuotemerkin voiteluaineet ovat tunnettuja ja arvostettuja innovatiivisuutensa ja ensiluokkaisen suorituskykynsä ansiosta.

Yhteistyö laitevalmistajien kanssa on auttanut todentamaan laboratoriotestien tulokset, jotka osoittavat Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyjen poikkeuksellisen suorituskyvyn. Tämän yhteistyön tuloksia ovat erinomaiset kylmäominaisuudet sekä viskositeetin säilyminen paineen alaisten jäähdykkeiden imeytymisestä huolimatta, minkä ansiosta saavutetaan erinomainen voitelukalvo laakereissa ja hyvät akseleiden tiivistysominaisuudet.

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan PAO-pohjaisella perusöljyllä on luontaisesti poikkeuksellisen hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, jotka ovat kriittisiä tekijöitä korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi PAO-pohjaisten perusöljyjen yhtenäinen molekyylirakenne vähentää haihtuvuutta ja voi auttaa vähentämään öljyn kulkeutumista jäähdytysjärjestelmään. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt tarjoavat seuraavia etuja ja mahdollisia hyötyjä:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Paksu öljykalvo jäähdykkeestä huolimatta

Parempi kompressorin suoja, pidentää kompressorin käyttöikää, parantaa akseleiden tiivistystä, vähentää laakereiden väsymiskulumista ja odottamattomia seisokkeja.

Erinomainen terminen ja kemiallinen vakaus sekä hapettumiskestävyys

Pidempi öljyn käyttöikä ja pidemmät öljynvaihtovälit sekä vähemmän rutiinihuollon tarvetta.

Vähentää lakan- ja sakanmuodostusta, pidentää suodattimien käyttöikää ja vähentää akselitiivisteiden vuotoja.

Alhainen haihtuvuus

Viskositeetin pysyvyys pienentää öljynkulutusta

Korkea viskositeetti-indeksi, ei sisällä vahaa

Erinomaiset kylmäominaisuudet, järjestelmään ei kerry vahaa ja haihdutin toimii paremmin

Alhainen nestekitka

Parantaa potentiaalisesti järjestelmän tehokkuutta ja pienentää tehonkulutusta

Tiivisteyhteensopivuus

Pidentää tiivisteiden käyttöikää ja vähentää akselitiivisteiden vuotoja.

 

Käyttökohteet

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 -sarjan öljyt ovat täyssynteettisiä öljyjä, jotka on erityisesti kehitetty jäähdytyskompressoreiden ja lämpöpumppujen voiteluun.

 

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Vaikkakin Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt ovat yhteensopivia mineraaliöljyjen kanssa, niiden sekoittaminen voi heikentää ominaisuuksia.  Järjestelmät tulisi huuhdella ja puhdistaa huolellisesti, kun mineraaliöljyn tilalle vaihdetaan Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljy. R22-jäähdytysaineiden osalta jäähdytyslaitteiden toimittajalta on pyydettävä asennusohjeet, jotta varmistetaan, että kompressorin toiminta mahdollistaa riittävän tehokkaan öljyn ja jäähdykkeen erottumisen.

 

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Kaupan, teollisuuden ja laivojen jäähdytysjärjestelmät
  • Kaupan, teollisuuden ja kotitalouksien lämpöpumput
  • Suositellaan sekä mäntä- että ruuvityyppisiin kompressoreihin
  •  

    Suositellaan käytettäväksi seuraavien jäähdykkeiden kanssa: ammoniakki ja hiilidioksidi.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:

224

226E

228

230

234

NSF H1

X

X

X

X

X

NSF HT1         

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

224

226E

228

230

234

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

224

228

230

234

226E

ISO VG -luokka

 

100

220

 

68

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

230

255

260

280

266

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

0

0

0

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

10

10

10

10

10

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,6

13,7

25,0

40,0

10,1

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

29,0

97,0

220

399

69,0

Jähmepiste, °C, ASTM D97

<-54

-45

-39

-39

-45

Ominaispaino, 15°C/15°C, ASTM D1298

0,82

0,84

0,85

0,85

0,83

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

132

147

149

150

136

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com