Mobil Gas Compressor Oil

Kaasukompressoriöljy

Mobil Gas Compressor Oil on huippuluokan synteettinen kaasukompressoriöljy, joka perustuu polyalkyleeniglykoliin. Se on tarkoitettu ensisijaisesti hiilivetyjä ja kemiallisia kaasuja käsitteleviin kaasukompressoreihin, joiden kampikammio ja laakerit on sijoitettu kaasuilmakehään. Öljy sopii erityisen hyvin laivoihin, joilla kuljetetaan nestekaasua. Lisäksi sitä käytetään teollisuuden järjestelmissä, joissa kaasun liukeneminen öljyyn voi heikentää laitteiden suorituskykyä. Tavanomaiseen mineraaliöljyyn verrattuna Mobil Gas Compressor Oil -öljyyn liukenee vähemmän kaasua, minkä ansiosta öljy ei laimene ja sen viskositeetti säilyy paremmin. Tämä antaa lisäsuojaa kulumista vastaan, parantaa tehokkuutta ja vähentää vaahtoamista.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Gas Compressor Oil on erikoistuote, jolla vähennetään kaasun liukenemista öljyyn, mikä aiheuttaisi kulumiseen, tiivisteisiin, huoltotarpeeseen ja öljynvaihtoväliin liittyviä ongelmia.

OminaisuudetEdut ja hyödyt
Hiilivetyjen ja kemiallisten kaasujen pieni liukoisuusParempi viskositeetin hallintaa.Vähentää osien kulumista.Vähentää seisokkeja ja pienentää kunnossapitokustannuksia.

Käyttö

  • Nestekaasut, kuten propaani ja butaani.
  • Nestemäiset luonnonkaasut, kuten metaani ja etaani.
  • Kemialliset hiilivetykaasut, kuten eteeni, propeeni ja buteeni.
  • Kemialliset kaasut, kuten ammoniakki, vinyylikloridimonomeeri ja butadieeni.

Tyypilliset arvot

Mobil Gas Compressor Oil
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C175
cSt @ 100°C32,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270230
Väri, ASTM D 1500‹2,0
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-36
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 294
Ominaispaino, g/cm³ @15°C kg/l, ASTM D 12981,056

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi..