Mobil Paper Machine Oil S 220

Synteettinen paperikoneöljy

MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 on erittäin suorituskykyinen, teollisuuden vaativiin paperikoneiden kiertovoitelujärjestelmiin suunniteltu voiteluaine. Se on kehitetty antamaan poikkeukselliset voiteluominaisuudet, joita perinteisillä mineraaliöljypohjaisilla voiteluaineilla ei voida saavuttaa. MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 on suunniteltu tarjoamaan erinomainen suoja ankarissa olosuhteissa työskenteleville vaihteistoille ja laakereille. Öljyn alhainen jähmepiste ja luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi (VI) helpottavat kylmäkäynnistystä, ja sen erinomaiset viskositeettiominaisuudet säilyvät korkeissakin lämpötiloissa. Alhainen nestekitka ja korkea viskositeetti-indeksi mahdollistavat energiankulutuksen sekä kone-elinten toimintalämpötilojen alentamisen.

 MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 perustuu synteettiseen hiilivetypohjaiseen perusöljyyn ja uusimman teknologian lisäaineisiin, joilla saavutetaan erinomainen suorituskyky. Öljy kestää tehokkaissa paperikoneissa ja kalantereissa esiintyvät korkeammat höyrynpaineet, lämpötilat ja nopeudet. Öljyn erinomainen hydrolyyttinen vakaus ja suodatettavuus varmistavat erinomaisen suorituskyvyn myös märissä olosuhteissa sekä hyvän suodatettavuuden myös hyvin tarkoilla suodatustasoilla. Vesi erottuu öljystä nopeasti ja se säilyttää värinsä myös pitkäaikaisessa ja vaativassa käytössä.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

 Mobil Paper Machine Oil S 220 -öljyn erinomaiset ominaisuudet, kuten kulumisenestokyky, hapettumiskestävyys, kemiallinen vakaus, tehokas ruosteen- ja korroosionestokyky, värin pysyvyys sekä suodatettavuus auttavat pidentämään huoltovälejä ja parantamaan koneiden suorituskykyä ja tuotantokapasiteettia. Tämä vähentää huoltotarvetta ja pidentää koneiden käyttöikää.

 Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
 Erinomaiset ominaisuudet laajalla lämpötila-alueella Helpottaa käynnistystä ja parantaa voitelua kylmäkäynnistyksissä.
Antaa lisäsuojaa korkeissa lämpötiloissa.
Parantaa syöttönopeuksien hallintaa.
 Erinomainen suoja kulumista vastaan Parantaa laakereiden ja vaihteistojen suorituskykyä.
 Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus Vähentää suodattimien vaihtokustannuksia
Puhtaammat voitelujärjestelmät
Vähentää sakan ja karstan muodostusta.
 Tehokas vedenerottuminen Helpottaa veden poistamista.
Ehkäisee haitallisten emulsioiden muodostumista järjestelmissä.
 Erinomainen suodatettavuus Auttaa pitämään öljyputket ja virtausmittarit puhtaina.
Parantaa öljyn virtausta ja jäähdytyskykyä.
Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia.
 Erinomainen värin pysyvyys.Erinomainen suodatettavuus  Varmistaa, että virtausmittareita voidaan helposti tarkkailla, jolloin oikea virtausnopeus laakereihin säilyyAuttaa pitämään öljyputket ja virtausmittarit puhtaina.
Parantaa öljyn virtausta ja jäähdytyskykyä.
Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia. 
 Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaanErinomainen suodatettavuus  Suojaa hammaspyöriä ja laakereita kosteissa olosuhteissa.
Suojaa myös öljypinnan yläpuolella olevia laakereita ja hammaspyöriä.Auttaa pitämään öljyputket ja virtausmittarit puhtaina.
Parantaa öljyn virtausta ja jäähdytyskykyä.
Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia. 

Käyttökohteet

  • Vaativien paperikoneiden kiertojärjestelmien voitelu.
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joita käytetään laajalla lämpötila-alueella
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joilla voidellaan hammasvälityksiä ja laakereita.
  • Mobil Paper Machine Oil S 220 soveltuu erityisen hyvin koneisiin, joissa hyvä värin pysyvyys on välttämätöntä, kun öljyn virtausta tarkkaillaan visuaalisesti virtausmittareista.

Tyypilliset ominaisuudet

 Mobil Paper Machine Oil S 220
ISO VG -luokka 220
Viskositeetti, ASTM D445  
cSt @ 40°C 220
cSt @ 100°C 27
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270, min 157
Tiheys @15 ºC, ASTM D4052, kg/l 0.865
Leimahduspiste, °C, ASTM D92, min 240
Vedenerottuminen, minuuttia 37 ml, 82°C 20
ASTM Ruoste B, ASTM D665 Läpäisee
Vaahtoaminen, tendenssi., ASTM D892, ml 0/0
Jähmepiste, °C, ASTM D97 -39
FZG Scuffing, DIN 51354, vauriokuorma 12

Käyttöturvallisuus

 Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.