Mobil SHC 500™ -sarjan öljyt ovat poikkeuksellisen suorituskykyisiä hydrauliikkaöljyjä, jotka valmistetaan synteettisistä, vahattomista hiilivetyperusöljyistä. Lisäksi öljyissä käytetään tarkkaan suunniteltuja, erittäin vakaita lisäaineita. Poikkeuksellisen korkealaatuisilla öljyillä on laaja käyttölämpötila-alue ja suuri leikkauskestävyys. Niillä on hyvä pumpattavuus myös matalissa lämpötiloissa, ja ne suojaavat erinomaisesti suurella paineella toimivia mäntä-, siipi- ja hammaspyöräpumppuja kulumiselta. Öljyjen erittäin korkea viskositeetti-indeksi parantaa suorituskykyä niin matalissa kuin korkeissakin lämpötiloissa, ja siksi ne sopivat erinomaisesti laitteisiin, joiden käynnistys- ja käyttölämpötilat vaihtelevat paljon. Mobil SHC 500 -sarjan öljyillä on erittäin hyvä leikkauskestävyys, joten niitä voi käyttää korkeissa paineissa ja lämpötiloissa ilman, että voiteluominaisuudet heikkenevät.

Mobil SHC 500 -sarjan öljyt auttavat pidentämään öljyn ja suodattimien käyttöikää ja suojaavat hyvin laitteita, mikä voi pienentää sekä kunnossapidon että jätteenkäsittelyn kustannuksia. Öljyt on kehitetty yhteystyössä suurimpien laitevalmistajien kanssa, jotta ne täyttäisivät suurella paineella ja tehokkailla syöttöpumpuilla toimivien hydrauliikkajärjestelmien asettamat korkeat vaatimukset. Lisäksi ne täyttävät hydrauliikkajärjestelmän erilaisten komponenttien asettamat vaatimukset, kuten pienivälyksiset säätöventtiilit ja tarkkaliikkeisten NC-koneiden komponentit. Öljyt täyttävät lukuisten hydrauliikkajärjestelmien ja komponenttien valmistajien asettamia tiukkoja suorituskykyvaatimuksia, ja ne ovat yhteensopivia useiden metallien kanssa. Siksi monissa laitteissa voidaan käyttää samaa öljyä. Öljyt on tarkoitettu erityisesti raskaissa olosuhteissa käytettäviin järjestelmiin, joissa tarvitaan korkeatasoista suojaa kulumista vastaan ja vahvaa öljykalvoa. Öljyjä voidaan käyttää myös järjestelmissä, jotka eivät vaadi kulumisenestolisäaineistettuja hydrauliikkaöljyjä.
 

Energy Efficiency logo

* Energy efficiency -logo on Exxon Mobil Corporationin tavaramerkki. Energiatehokkuus tarkoittaa yksinomaan öljyn suorituskykyä, kun sitä verrataan ExxonMobilin tavanomaisten hydrauliikkaöljyjen suorituskykyyn. Öljyssä käytetty teknologia mahdollistaa valvotuissa olosuhteissa jopa 6 %:n lisäyksen hydrauliikkapumpun hyötysuhteessa verrattuna Mobil DTE 20 -sarjan öljyihin. Tämän tuotteen hyötysuhdetta parantavien ominaisuuksien perusteena ovat asiaankuuluvien teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaan suoritetut testit. Tehokkuuden paraneminen voi vaihdella riippuen käyttöolosuhteista ja -kohteista.

 

 

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC 500 -sarjan hydrauliikkaöljyillä on erinomainen suorituskyky niin matalissa kuin korkeissakin lämpötiloissa, mikä auttaa antamaan laitteille vastaavia mineraaliöljyjä paremman lisäsuojan. Öljyillä on erinomainen hapettumiskestävyys, mikä pidentää öljyn ja suodattimien käyttöikää ja samalla pitää laitteet puhtaina ja toimintakunnossa. Tehokas suoja kulumista vastaan ja erittäin vahva öljykalvo parantavat laitteiden suorituskykyä, auttavat vähentämään odottamattomia, turhia seisokkeja ja maksimoimaan käyttöaikoja, joka voi auttaa tehostamaan tuotantoa. Hallitun vedenerottumisen ansiosta öljyt toimivat hyvin järjestelmissä, joihin on päässyt hieman vettä, ja toisaalta suuret vesimäärät erottuvat hyvin nopeasti.

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Ainutlaatuiset synteettiset perusöljyt Auttaa pidentämään huoltovälejä
Puhtaammat järjestelmät ja vähemmän pienivälyksisten venttiilien kiinnitarttumista verrattuna perinteisiin tuotteisiin.
Auttaa parantamaan suodatettavuutta.
Erinomainen kulumisenestokyky Auttaa vähentämään osien kulumista.
Auttaa suojaamaan järjestelmiä, joissa käytetään useita eri metalleja.
Korkea viskositeetti-indeksi Laaja käyttölämpötila-alue
Auttaa varmistamaan laitteiden suojan kylmäkäynnistyksissä.
Auttaa suojaaman järjestelmän osia korkeissa käyttölämpötiloissa.
Erinomainen hapettumiskestävyys. Auttaa pidentämään voiteluaineen ja koneen kestoikää ja voi siten pidentää suodattimien käyttöikää
Erinomainen korroosionestokyky. Auttaa estämään hydrauliikkajärjestelmien sisäisen syöpymisen.
Auttaa vähentämään kosteuden haittavaikutuksia.
Auttaa suojaamaan useista metalleista valmistettuja osia korroosiolta.
Erittäin hyvä yhteensopivuus eri metallien kanssa Auttaa varmistamaan erilaisten osien erinomaisen suorituskyvyn.
Täyttää monien eri laitteiden asettamat vaatimukset Yksi tuote korvaa useita öljylaatuja, joten se auttaa yksinkertaistamaan varastointia ja vähentämään tuotesekaannusten vaaraa.
Erinomaiset ilmanerottumisominaisuudet Auttaa vähentämään vaahtoamista ja sen haittavaikutuksia.
Hallitut vedenerottumisominaisuudet. Auttaa suojaamaan ja voitelemaan järjestelmää, kun pieniä vesimääriä esiintyy käyttöympäristössä.
Suuretkin vesimäärät erottuvat nopeasti.
Innovatiiviset puhtaana pitävät ominaisuudet. Auttaa vähentämään sakan ja karstan muodostumista.
Auttaa suojaamaan kriittisiä osia, kuten säätöventtiilejä, parantaen järjestelmän ohjausvastetta ja minimoiden venttiilien takertumista.

 

Käyttökohteet

  • Hydrauliikkajärjestelmät, joissa on taipumusta sakanmuodostukseen, kuten NC-koneet, joissa käytetään pienivälyksisiä servoventtiilejä.
  • Järjestelmät, joissa käytetään useista eri metalleista valmistettuja osia.
  • Korkeilla paineilla toimivat siipi-, mäntä- ja hammaspyöräpumput.
  • Järjestelmät, joissa käynnistyslämpötila on matala ja käyttölämpötila korkea.
  • Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä.
  • Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät.
  • Suurta kuormankantokykyä ja kulumisenestoa edellyttävät järjestelmät
  • Järjestelmät, joissa tarvitaan korroosiolta suojaavaa ohutta öljykalvoa, esim. järjestelmät, joissa esiintyy kosteutta.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil SHC 500 -sarja on seuraavien valmistajien hyväksynnät: 524 525 526 527
Denison HF-0 X X X  
Denison HF-1 X X X  
Denison HF-2 X X X  

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil SHC 500 -sarja 524 525 526 527
ISO VG -luokka 32 46 68 100
Viskositeetti, ASTM D 445        
mm²/s @ 40 °C 32 46 68 100
mm²/s @ 100 °C 6,4 8,5 11,5 15,94
Brookfield Viskositeetti @ -18º C, ASTM D 2983, cP 923 1376 2385 4500
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 144 154 158 160
Ominaispaino, kg/l @ 15 °C, ASTM D 4052 0,852 0,851 0,853 0,8576
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h @ 100°C 1B 1B 1B 1B
Ruosteenestokyky, ASTM D 665B Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee
FZG hammaspyörien kulumistesti, DIN 51354, Vaurioluokka 9 10 11 11
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -56 -54 -42 -52
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 234 238 240 243
Vaahtoaminen, Seq. I, II, III, ASTM D 892 , ml 50/0 50/0 50/0 50/0
Vedenerottuminen, ASTM D 1401, 54C, minuuttia 3 ml:n emulsioon 20 20 20  
Vedenerottuminen, ASTM D 1401, 82C, minuuttia 3 ml:n emulsioon       20

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.