Mobil SHC Chain 240

Korkeiden lämpötilojen ketjuvoiteluaine

Mobil SHC Chain 240 on ensiluokkainen ketjuvoiteluaine korkeissa lämpötiloissa toimiville kuljettimien ketjuille jopa 290 °C lämpötiloihin. Se on suunniteltu antamaan erinomainen kulumissuoja sekä vastustamaan haihtumista, termistä hapettumista ja karstanmuodostusta.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Chain 240 auttaa:

 • Tarjoamaan laitteille tehokkaan suojan, joka ylittää perinteisten ketjuvoiteluaineiden suorituskyvyn.
 • Tarjoamaan lisävarmuuden häiriöttömästä laitesuojasta hyvin korkeissa lämpötiloissa
 • Pidentämään koneiden kestoikää, alentamaan kustannuksia ja parantamaan järjestelmän kokonaissuorituskykyä
 • Estämään ketjujen, nivelien ja muiden järjestelmän osien kulumista
 • Vähentämään karstan muodostamista ja siten ketjujen takertumista
 • Tarjoamaan ketjujen kestävän voitelun korkeissa lämpötiloissa
 • Vähentämään voiteluaineen kulutusta perinteisiin ketjuvoiteluaineisiin verrattuna.

  Käyttökohteet

  Mobil SHC Chain 240 on suunniteltu erityisesti uunien kuljetinketjujen voiteluun jopa 290 °C lämpötilassa. Se soveltuu korkeissa lämpötiloissa toimivien ketjujen voiteluun mm. seuraavissa käyttökohteissa:

 • Lasikuitueristeiden valmistus
 • Puulastulevyjen (OSB, MSB) valmistus
 • Muovi- ja tekstiilivalmistus
 • Maaliuunit

  Tyypilliset ominaisuudet

  MenetelmäMobil SHC Chain 240
  Tiheys, kg/dm3, ISO 121850.968
  Kinemaattinen viskositeetti, mm2/s, ISO 3104 
   - @ 40 °C245
   - @ 100 °C 19
  Viskositeetti-indeksi, ISO 290986
  Leimahduspiste, COC, °C, ISO 2592290
  Jähmepiste, °C, ISO 3016-24
  Vaahtoaminen, ISO 6248 
   - Sekv I, Tendenssi, ml50
   - Sekv I, Pysyvä, ml 0
  Haihtuminen, paino-%, 204 °C, 6,5 tuntia, ASTM D9721%
  Kuparikorroosio, 100 °C, 3 tuntia, ASTM D1301A
  Neljän kuulan koe, kuluminen, jälki, mm, ASTM D41720.4
  Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma, kg, ASTM D2783160
 • Käyttöturvallisuus

  Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.