Mobil SHC Cibus 100

Erittäin suorituskykyisiä NSF H1 -rekisteröityjä elintarviketeollisuuden voiteluaineita

Datasheets

Tuotekuvaus

Mobil SHC Cibus™ -sarjan voiteluaineet ovat ensiluokkaisia hydrauliikka-, kompressori, vaihteisto- ja laakeriöljyjä, jotka on suunniteltu antamaan ensiluokkainen suoja, pitkä voiteluöljyn kestoikä ja ongelmaton käyttö elintarvikkeiden ja juomien tuotanto- ja pakkausteollisuudessa. Ne on valmistettu FDA ja NSF-rekisteröidyistä hiilivetyperusöljyistä ja lisäaineista. Luontaisesti korkean viskositeetti-indeksin ja erityisen lisäainejärjestelmän yhdistelmän ansiosta Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineet tarjoavat ensiluokkaisen suorituskyvyn lukuisissa käyttökohteissa, korkeissa ja matalissa lämpötiloissa, korkeissa kuormituksissa sekä vesihuuhtelulle alttiissa sovelluksissa, joissa tavallisten mineraaliöljyjen suorituskyky ei enää riitä.

 

Mobil SHC Cibus -voiteluaineet ovat NSF H1 -rekisteröityjä voiteluaineita ja ne noudattavat myös USA:n Food and Drug Administration Title 21 CFR 178.3570 -määräystä koskien voiteluaineiden satunnaista elintarvikekosketusta. Mobil SHC Cibus voiteluaineet myös valmistetaan ISO 22000 -sertifioiduissa tuotantolaitoksissa, jotka täyttävät ISO 21469 -standardin vaatimukset tuotteen korkean laatutason säilymiselle. Ne soveltuvat myös Kosher ja Halal -ruokien valmistukseen moniuskontoisissa käyttökohteissa ja ne tarjoavat prosessi-insinööreille maksimaalisen joustavuuden valmistusprosesseissa. Tuotteet ovat väriltään vaaleita ja niiden haju on lähes olematon. Ne on valmistettu ilman eläinpohjaisia ainesosia eivätkä ne sisällä pähkinöiden, vehnän ja gluteenin allergeeneja.

 

Mobil SHC Cibus -voiteluaineilla on alhainen nestekitka, joka johtuu käytetyn perusöljyn molekyylirakenteesta.  Tämän ansiosta nestekitka säilyy alhaisena myös epäyhteensopivien pintojen kuormitusalueilla.  Alhainen nestekitka laskee käyttölämpötiloja ja parantaa koneiden tehoa, mikä voi vähentää tehonkulutusta.  Huolellisesti suunnitellut voiteluaineet auttavat myös pidentämään kone-elinten käyttöikää ja mahdollistavat taloudellisemman koneensuunnittelun.  Lisäksi näissä voiteluaineissa käytetty lisäainejärjestelmä on tarkkaan valittu antamaan hyvä kulumissuoja, erinomainen hapettumiskestävyys, suoja ruosteelta ja syöpymiseltä jopa kosteissa ympäristöissä ja takaamaan järjestelmän hyvä puhtaus.  Mobil SHC Cibus -sarjan öljyt ovat yhteensopivia yleensä mineraaliöljyillä voideltavien koneiden tiivisteiden ja valmistusmateriaalien kanssa.

 

Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineita voidaan käyttää hydrauliikka-, vaihteisto-, laakeri- ja kiertovoiteluöljyinä kaikissa elintarviketeollisuuden sovelluksissa ja ne voidaan sisällyttää osaksi HACCP-suunnitelmaa.   Tuotteet täyttävät lukuisten monimetalliosien valmistajien ankarimmatkin suorituskykyvaatimukset, minkä ansiosta yhden tuotesarjan voiteluaineilla saadaan aikaan tehokas voitelu.  Koska Mobil SHC Cibus -voiteluaineet tarjoavat tuottavuutta ja NSF H1 -rekisteröinnin tuomia etuja, niitä voidaan käyttää sekä prosessilinjan ylä- että alapuolella varastointikustannusten pienentämiseksi ja samalla vältetään ei-H1-rekisteröidyn voiteluaineen käyttö suuren kontaminaatiovaaran alueilla.

 

Erinomaisten kitkaominaisuuksiensa ansiosta Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluöljyt ovat osoittaneet voivansa tarjota merkittäviä energiasäästöjä — 3,6 % vaihteistoissa* ja 3,5 % hydraulikoissa** — verrattuna perinteisiin öljyihin tilastollisesti varmennetuissa kenttä- ja laboratoriotesteissä.

 

Mobil SHC Cibus 150-460 ei vaikuta elintarvikkeiden MOAH-pitoisuuteen, kun sitä käytetään FDA 21CFR178.3570:n rajoitusten mukaisesti.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC -tuotemerkin voiteluaineet ovat tunnettuja ja arvostettuja kaikkialla maailmassa innovatiivisuuden ja ensiluokkaisen suorituskyvyn ansiosta.  Näiden voiteluaineiden synteettispohjaisten öljyjen molekyylirakenne osoittaa, miten uusimman teknologian avulla voidaan valmistaa huippuluokan voiteluaineita.  Eräs tärkeä etu on, että mineraaliöljyihin verrattuna ne voivat merkittävästi parantaa laitteiden hyötysuhdetta.

 

Mobil SHC Cibus -sarjan öljyt tarjoavat seuraavia etuja ja mahdollisia hyötyjä.

 

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

NSF H1 -rekisteröidyt voiteluaineet

Sallii käytön elintarvike- ja juomateollisuuden pakkaus- ja tuotantosovelluksissa

Valmistettu ISO 22000 -sertifioiduissa ja ISO 21469 -rekisteröidyissä tuotantolaitoksissa

Tuotteiden korkean laadun puolueeton varmistus.

Korkea viskositeetti-indeksi

Säilyttää viskositeetin ja öljykalvon lujuuden korkeissakin lämpötiloissa, mikä auttaa suojaamaan laitteita

Poikkeuksellinen suorituskyky matalissa lämpötiloissa, mukaan lukien pieni energiankulutus käynnistyksessä

Erinomainen kuormankantokyky

Auttaa suojaamaan koneita ja pidentämään niiden käyttöikää

Vähentää odottamattomia seisokkeja ja pidentää huoltovälejä

Hyvä yhteensopivuus tiivisteiden kanssa

Auttaa vähentämään öljyvuotojen mahdollisuutta

Erinomainen hapettumiskestävyys

Pitkä voiteluaineen käyttöikä ja auttaa pidentämään koneen kestoikää

Erinomainen vedenerotuskyky ja hyvä suoja syöpymistä vastaan

Auttaa suojaamaan järjestelmän sisäosia syöpymiseltä, vaikka järjestelmä sisältää suuriakin vesimääriä

Säilyttää voitelutehonsa jopa voimakkaan painepesun jälkeen

Täyttää lukuisia laitevaatimuksia

Sama tuote sopii useisiin käyttötarkoituksiin.

Auttaa pienentämään varastoinnin tarvetta ja vähentää väärän voiteluaineen käytön riskiä.

 

Käyttökohteet

Käsittely- ja varastointisuositukset

 Mobil SHC Cibus -voiteluaineita suositellaan säilytettäväksi sisätiloissa ja erillään muista, ei-NSF H1-voiteluaineista.  Voiteluaineiden suositeltava säilytyspaikka on selkeästi merkitty, erillinen sisätila.  Tynnyreitä ja kannuja ei saa pinota ei-NSF H1 -voiteluaineiden alle tai päälle.  Uusien pakkausten on oltava vaurioitumattomia ja niissä on oltava murtumaton sinetti.  Kirjaa saapumispäivämäärä, eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä.  Kirjaa sinetin ensimmäinen aukaisupäivä ja käytä tuote loppuun varaston kierron mukaan ajallaan.  Sulje pakkauksen kaikki aukot käytön jälkeen.  Älä kaada käyttämätöntä öljyä takaisin pakkaukseen.  Käytä selkeästi merkittyä, tarkoitukseen varattua laitetta sisäiseen kuljetukseen.  Merkitse koneet soveltuvin osin oikealla NSF H1 -voiteluainetarralla.

 

Voiteluaineen vaihto

 Vaikka Mobil SHC Cibus -sarja saattaakin olla fysikaalisesti yhteensopiva muiden NSF H1 -voiteluaineiden tai ei-NSF H1 -rekisteröityjen mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden kanssa, niiden sekoitus saattaa vahingoittaa voiteluaineen suorituskykyä ja myös rekisteröintiasemaa.  Sen vuoksi suositellaan, että ennen kuin järjestelmien voiteluöljy vaihdetaan ei-H1-voiteluaineesta Mobil SHC Cibus -sarjaan, tai jopa upouuteen koneeseen, että järjestelmä pestään ja huuhdellaan huolella, jotta saavutetaan voiteluaineen maksimiedut ja H1-rekisteröinnin edellyttämä taso.

 

Käyttökohteet

 Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineita suositellaan lukuisiin hydrauliikka-, kompressori-, vaihteisto- ja laakerisovelluksiin elintarvike- ja juomatuotannossa sekä pakkaus- ja lääketeollisuudessa.  Tuotteet toimivat tehokkaasti monissa eri sovelluksissa, mukaan lukien kohteet, joissa huolto- ja varaosakustannukset ja puhdistus- ja öljynvaihtokustannukset ovat korkeat.

 

- Mobil SHC Cibus 32, 46 ja 68 ovat erittäin suorituskykyisiä öljyjä, jotka on tarkoitettu hydrauliikkoihin, kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin ja alipainepumppuihin

 

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 ja 460 -öljyt on tarkoitettu vaihteisto-, laakeri- ja kiertovoitelujärjestelmiin

 

Soveltuva öljyanalyysiohjelma, esimerkiksi ExxonMobilin Mobil Serv Lubricant Analysis, voi auttaa valvomaan kulumismetallien määrää ja antaa ohjeita oikeista toimenpiteistä.

 

Satunnainen elintarvikekosketus vain FDA 21CFR 178.3570 mukaan

Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineet ovat NSF H1 -rekisteröityjä satunnaiselle elintarvikekosketukselle, mikä tarkoittaa elintarvikkeissa maks. 10 ppm voiteluainetta FDA 21CFR 178.3570 mukaan.  Niitä ei saa käyttää suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevina voiteluöljyinä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Halal

X

X

X

X

X

X

X

X

Kosher & Parve

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tuote on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

NSF H1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51506:2013-12 VDL

X

X

X

X

 

 

 

 

DIN 51517-2:2014-02

 

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51517-3:2014-02

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

 

 

 

Eaton 35VQ25 pump test requirements per Brochure No. 03-401-2010, Rev 1

X

X

X

 

 

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

X

X

X

ISO 21469

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Luokka

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Kupariliuska, korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

1B

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,843

0,846

0,851

0,839

0,843

0,843

0,854

0,856

FZG kuormankantokyky, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1

>12

>12

>12

 

 

 

 

 

FZG Scuffing-testi, A/8.3/90, vaurioluokka, luokitus, DIN 51354

 

 

 

 

>13

 

 

 

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8,3/90, ISO 14635-1

 

 

 

12

 

>13

>13

>13

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

244

244

258

270

226

274

284

294

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

5,8

7,9

10,4

14,6

20,7

24,5

32,7

43,6

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

30,7

46,4

67,5

100

162

222

311

458

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-51

-50

-47

-45

-21

-24

-42

-42

Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

134

140

140

143

150

139

147

148

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com