Mobil SHC Cibus 32 HT

NSF H1 -rekisteröity lämmönsiirtoöljy

Datasheets

Tuotekuvaus

Mobil SHC Cibus™ 32 HT on erittäin suorituskykyinen täyssynteettinen lämmönsiirtoöljy suljettuihin, epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin, joissa edellytetään NSF H1 -rekisteröityjen öljyjen käyttöä.  Se on suunniteltu kestämään termistä krakkausta ja kemiallista hapettumista, josta seuraa pidemmät huoltovälit ja vähentynyt karstan ja sakan muodostus.

 

Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyn viskositeettiominaisuudet on valittu huolellisesti tehokkaan lämmönsiirron varmistamiseksi ja järjestelmän tehokkuuden maksimoimiseksi.  Matala viskositeetti takaa hyvän juoksevuuden matalissa lämpötiloissa ja helpottaa käynnistystä kylmissä olosuhteissa.

 

 

Mobil SHC Cibus 32 HT on suunniteltu hyviä lämmönjohto-ominaisuuksia silmällä pitäen. Hyvän ominaislämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden ansiosta se johtaa lämpöä nopeasti ja tehokkaasti, mikä voi parantaa koko järjestelmän hyötysuhdetta.  Lisäksi Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyn alhainen haihtuvuus vähentää öljyn kulutusta.

 

Mobil SHC Cibus 32 HT on NSF H1 -rekisteröity, ja sillä on Canadian Food Inspection Agencyn hyväksyntä ja se soveltuu siten kohteisiin, joissa on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen vaara. Mobil SHC Cibus 32 HT valmistetaan ISO 22000 -sertifioiduissa tuotantolaitoksissa, jotka täyttävät myös ISO 21469 -standardin vaatimukset tuotteen korkean laatutason säilymiselle. Se soveltuu myös Kosher (Parve)- ja Halal-elintarvikkeiden valmistukseen, ja sen koostumus on vapaa pähkinöistä, gluteenista, vehnästä ja eläinkunnan tuotteista. Se täyttää DIN 51522 -standardin vaatimukset ja testit lämmönsiirtoöljyille.

 

Mobil SHC Cibus 32 HT on osa ExxonMobilin elintarvikkeiden ja juomien tuotanto- ja pakkausteollisuudelle tarkoitettuja NSF H1-rekisteröityjä voiteluaineita.

 

Edut ja ominaisuudet

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

NSF H1 -rekisteröity öljy

Soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden ja juomien tuotanto- ja pakkausteollisuudessa kohteissa, joissa on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen vaara.

Valmistettu ISO 22000 -sertifioiduissa ja ISO 21469 -rekisteröidyissä tuotantolaitoksissa

Tuotteiden korkean laadun puolueeton varmistus.

Korkea viskositeetti-indeksi

Säilyttää viskositeetin ja öljykalvon lujuuden korkeissakin lämpötiloissa, mikä auttaa suojaamaan laitteita

Vahaton, matala jähmepiste

Ensiluokkainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa helpottaa käynnistystä.

Kestää hyvin lämpökrakkautumista ja -hajoamista

Ehkäisee sakan- ja karstanmuodostuksen. Vakaa ja pysyvä lämmönsiirtokyky. Vähäinen huollon tarve.

Hyvät termiset ominaisuudet

Voi auttaa parantamaan lämmönsiirtojärjestelmien hyötysuhdetta.

 

Käyttökohteet

Käsittely- ja varastointisuositukset

Mobil SHC Cibus 32 HT -voiteluaineita suositellaan säilytettäväksi sisätiloissa ja erillään muista, ei-NSF H1-voiteluaineista.  Voiteluaineen suositeltava säilytyspaikka on selkeästi merkitty, erillinen sisätila.  Tynnyreitä ja kannuja ei saa pinota ei-H1-voiteluaineiden alle tai päälle.  Uusien pakkausten on oltava vaurioitumattomia ja niissä on oltava murtumaton sinetti.  Kirjaa saapumispäivämäärä, eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä.  Kirjaa sinetin ensimmäinen aukaisupäivä ja käytä tuote loppuun varaston kierron mukaan ajallaan.  Sulje pakkauksen kaikki aukot käytön jälkeen.  Älä kaada käyttämätöntä öljyä takaisin pakkaukseen.  Käytä selkeästi merkittyä, tarkoitukseen varattua laitetta sisäiseen kuljetukseen.  Merkitse koneet soveltuvin osin oikealla H1-voiteluainetarralla.

 

Vaikka Mobil SHC Cibus 32 HT -sarja saattaakin olla fysikaalisesti yhteensopiva muiden NSF H1 -voiteluaineiden tai ei-NSF H1 -rekisteröityjen mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden kanssa, niiden sekoitus saattaa vahingoittaa voiteluaineen suorituskykyä ja myös NSF rekisteröintitilaa.  Järjestelmät tulisi siksi huuhdella ja puhdistaa huolellisesti, kun mineraaliöljy vaihdetaan Mobil SHC 32 -sarjan öljyyn parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi ja NSF H1 -rekisteröinnin vaatimusten noudattamiseksi.

 

Lämmönsiirtojärjestelmät

Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyä suositellaan suljettuihin elintarvikkeiden tuotanto- ja pakkausteollisuuden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa vaaditaan NSF H1 -rekisteröityä öljyä.  Näitä ovat mm. lihan ja kalan jalostus, virvoitusjuomateollisuus sekä valmisruokien, pikaruokien ja eläinruokien tuotantoteollisuudet.  Tätä öljyä ei suositella avoimiin järjestelmiin, joissa öljy on suorassa kosketuksessa ilmaan.  Jos kuumaa Mobil SHC Cibus 32 HT -öljyä pääsee roiskumaan tai vuotamaan, se voi syttyä itsestään.

 

Suljetuissa järjestelmissä säiliölämpötila saa olla korkeintaan 280 °C ja maksimi pintalämpötila 295 °C.  Voiteluaineen ylin käyttölämpötila riippuu altistusajasta korkeille lämpötiloille (joka voi vaihdella järjestelmän rakenteen, virtausnopeuksien jne. mukaan).  Kysy laitevalmistajalta tarkempia ohjeita oikean toiminnan varmistamiseksi.  Lisäksi suositellaan seuraavia käyttöolosuhteita:  1) Ylläpidä pyörteilevää virtausta lämmittimessä siten, että Reynoldsin luku on yli 10 000 2) ryhdy toimenpiteisiin (laitevalmistajan ohjeiden mukaan) paikallisten lämpövuoalueiden muodostumisen estämiseksi, sillä ne voivat nostaa pintalämpötilan korkeaksi paikallisesti ja lyhentää voiteluaineen käyttöikää 3) järjestä typpisuojaus vähentääksesi voiteluaineen altistumista hapelle, sillä se lyhentää voiteluaineen käyttöikää.

 

Jaksottaista käytetyn öljyn analyysia ja Mobil SHC Cibus 32 HT:n tarkkailua käytössä suositellaan sen käyttöiän maksimoimiseksi.  Voiteluöljyn kunnon ensimmäinen tarkistus suositellaan tehtävän yhden kuukauden kuluttua järjestelmän täyttämisestä Mobil SHC Cibus HT 32:llä ja säännöllinen voiteluaineanalyysi suositellaan tehtävän kuuden kuukauden välein.

 

Satunnainen elintarvikekosketus FDA 21CFR 178.3570

Mobil SHC Cibus 32 HT on NSF H1 -rekisteröity, mikä tarkoittaa, että se täyttää 21 CFR 178.3570 -määräyksen vaatimukset kohteissa, joissa on olemassa satunnaisen elintarvikekosketuksen mahdollisuus. Sitä ei tule käyttää voiteluaineena suorassa elintarvikekosketuksessa.

 

Mobil SHC Cibus 32 HT -voiteluainetta voi käyttää myös muiden teollisuudenalojen suljetuissa lämmitysjärjestelmissä, kuten kemianteollisuudessa, lääkeaineteollisuudessa ja muoviteollisuudessa.

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Kosher & Parve

Halal

 

Tuote on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:

NSF H1

NSF HT1

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

DIN 51522:1998-11

FDA 21 CFR 178.3570

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

ASTM väri, ASTM D1500

0,5

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

829

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

234

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

5,91

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

30,4

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-54

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

135

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com