Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W30

Täyssynteettinen moottoriöljy

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 on täyssynteettinen bensiinimoottoreihin ja kevyisiin dieselmoottoreihin tarkoitettu moottoriöljy. Se on suunniteltu täyttämään pidennettyjen huoltovälien tiukat vaatimukset sekä edistämään merkittävästi polttoainetaloutta ja moottorin puhtautta.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 tarjoaa seuraavat edut ja ominaisuudet:

  • Täyssynteettinen koostumus mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit VW-Audi -autoissa, jotka käyttävät  pidennetyjä huoltovälejä (EDI) liittyen VW 506 01 -spesifikaatioihin
  • Erinomainen kylmäjuoksevuus nopeuttaa voitelua ja suojaa kulumiselta etenkin kylmäkäynnistyksissä.
  • Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus suojaavat moottoria korkeissa lämpötiloissa ja vaativissa käyttöolosuhteissa.

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 on tarkoitettu käytettäväksi VW ja Audi autoissa, joissa sovelletaan pidennettyjä huolto- ja öljynvaihtovälejä VW 506 01 -spesifikaatioiden mukaan.  Näihin autoihin on täytetty tämänlaatuista öljyä jo tehtaalla.

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 -öljyllä on seuraavat valmistajien hyväksynnät:  
Volkswagen VW 506 01

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30  
Viskositeetti, ASTM D 445  
mm²/s @ 40 °C 53
mm²/s @ 100 °C 9.6
Tuhkapitoisuus, paino%, ASTM D 874 -
Fosfori -
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 223
Ominaispaino, kg/l @15 °C, ASTM D 4052 0.86
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -39

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.