Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 on erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi Mercedes Benz (MB) -ajoneuvoissa, joissa vaaditaan pidennettyjä huoltovälejä (Long Life).

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 tarjoaa seuraavat edut ja ominaisuudet:

  • Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä
  • Tarjoaa erinomaisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa ja mahdollistaa helpon käynnistyksen talvella ja nopean öljynkierron moottorissa.
  • Soveltuu sekä bensiini- että eräisiin dieselmoottoreilla varustettuihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

 

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 on kehitetty täyttämään Mercedes Benzin vaatimat korkeimmat luokitukset. Öljy tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn niin alhaisissa kuin korkeissakin käyttölämpötiloissa sekä pitkäkestoisen moottorin suojan kulumista ja sakanmuodostusta vastaan.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 -öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

 

Mercedes Benz

MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Viskositeetti, ASTM D 445

 

mm²/s @ 40°C

72,4

mm²/s @ 100°C

12,2

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874

0,8

Fosfori, paino-%

0,08

Leimahduspiste, °C, ASTM D 92

212

Ominaispaino, kg/l @15 °C, ASTM D 4052

0,85

Jähmepiste, °C, ASTM D 97

-42

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.