Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90

Täyssynteettinen rautatiekaluston vaihteistoöljy

Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 on täyssynteettinen vaihteistoöljy, joka on valmistettu synteettisistä perusöljyistä ja edistyneistä lisäaineista.  Öljy on tarkoitettu käytettäväksi useissa rautatiekaluston vaihteistoissa, joissa vaaditaan erinomaisen kuormankantokyvyn omaavaa öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille.  Tällä vaihteistoöljyllä on ensiluokkainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, korkea viskositeetti-indeksi, erittäin matala jähmepiste ja hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa.  Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 täyttää API GL-5 -luokan suorituskykyvaatimukset.

 

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Rautatiekaluston vaihteistojen rakenteet ovat muuttuneet ja lisänneet vaihteistoöljyille asetettavia vaatimuksia, joiden myötä öljyiltä edellytetään parempaa suorituskykyä ja lisäksi kykyä edistää tuottavuutta ja alentaa käyttökustannuksia.   Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 on suunniteltu antamaan ensiluokkainen suorituskyky ja auttamaan alentamaan voiteluun liittyviä kokonaiskäyttökustannuksia. Tärkeimmät mahdolliset edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa

Pidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta

Pidentää tiivisteiden käyttöikää

Erinomainen suoja kulumista vastaan alhaisilla nopeuksilla/suurilla väännöillä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla

Parempi kuormankantokyky.

Alhaisemmat kunnossapitokustannukset ja pidempi laitteiden kestoikä

Parannetut kitkaominaisuudet

Auttaa alentamaan käyttökustannuksia

Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa mineraaliöljyihin verrattuna

Vähentää kulumista ja helpottaa käynnistystä

Alhainen vaahtoamistaipumus

Vahva öljykalvo varmistaa luotettavan voitelun

 

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin

  • Vaihteistot, joissa on vaatimuksena API GL-5.
  • Öljyä ei suositella käyttökohteisiin, jotka edellyttävät API GL-4 -luokan mukaista suorituskykyä
  •  

    Varmista koneenrakentajan vaatimukset ja öljynvalintakriteerit kyseisen rautatievaihteiston ja käyttökohteen osalta.

     

    Ei sovellu automaattisiin, manuaalisiin tai puoliautomaattisiin vaihteistoihin, joihin suositellaan moottoriöljyä tai automaattivaihteistoöljyä.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302
SEW-Eurodrive
ZF TE-ML 16F 

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API GL-5

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

SAE-luokka

75W-90

Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,86

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

210

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

15,7

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

115

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-45

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

144

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com