Mobilarma 500 series on korkealuokkainen erikoistuote, joka muodostaa tehokkaan ruostetta estävän kalvon koneiden sisäpintoihin. Sitä käytetään yleensä koneen sisäänajoöljynä tai varastointisuojaukseen, ja se sopii erityisesti diesel- ja bensiinimoottoreiden sisäänajoon. Öljy poistaa vettä metallipinnoilta ja muodostaa niille vahvan vedenkestävän kalvon, joka ehkäisee ruostumista ja korroosiota. Mobilarma 500 Series emulgoi ja sitoo veden tehokkaasti, minkä ansiosta kosketuspintojen voitelu pysyy hyvänä. Öljyn hyvä kemiallinen vakaus sekä kulumisenesto- ja puhdistusominaisuudet varmistavat, että se toimii laadukkaana voiteluaineina lyhytaikaisessa käytössä. Useimmissa käyttökohteissa ruosteenestoöljyn jäämiä ei tarvitse huuhdella pois, kun kone täytetään voitelu- tai hydrauliikkaöljyllä ennen käyttöönottoa. Mobilarma-öljy tai suojakalvo kannattaa kuitenkin huuhdella pois varsinaisella voiteluöljyllä, jos: 1. Mobilarman voiteluominaisuudet eivät riitä laitteen käyttöön halutulla kuormalla ja käyttölämpötilassa. 2. Järjestelmän tyhjentäminen on vaikeaa, eikä merkittäviä määriä Mobilarma voida helposti valuttaa pois. 3. Mobilarman jääminen järjestelmään voisi heikentää varsinaisen voiteluaineen ominaisuuksia (Mobilarma voi esimerkiksi nostaa kompressoreissa freon -samepistettä tai muodostaa vesi-öljy -emulsioita, jotka heikentävät voiteluaineen ominaisuuksia korkeapaineisissa hydrauliikkajärjestelmissä) 4. Mobilarma voisi heikentää uuden öljyn kykyä erottaa vettä turbiineissa tms. laitteissa.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobilarma 500 Series on erinomainen voiteluöljy, joka toimii samalla ruosteenestoaineina. Se mahdollistaa koneiden turvallisen varastoinnin, kun niitä halutaan käyttää ajoittain kohtuullisella kuormituksella ja lyhyen aikaa. Öljy antaa erinomaisen suojan ruostumista vastaan ja vähentää siten varastoitujen koneiden vahingoittumisen vaaraa. Tämä vähentää puhdistustarvetta ja hankalia huuhteluvaiheita, kun koneet halutaan ottaa jälleen käyttöön.

Ominaisuudet Edut ja hyödyt
Erinomainen ruosteen- ja korroosionestokyky Erittäin hyvä ruostesuojaus varastoinnin aikana. Lyhentää puhdistusaikaa, kun laitteet halutaan ottaa takaisin käyttöön. Poistaa vettä metallipinnoilta ja muodostaa lujan suojakalvon.
Tehokas kulumisenesto Suojelee koneita kulumiselta.
Toimii sekä voitelu- että ruosteenestoaineena Vähentää käyttöönoton, testauksen ja säätöjen aiheuttamia kustannuksia sekä niiden vaatimaa aikaa. Turhat huuhtelu- ja valutusvaiheet jäävät pois.

Käyttö

  • Moottoreiden ja teollisuuskoneiden sisäänajo ja varastointi.
  • Turbiinit, joita ei käytetä pitkään aikaan.
  • Vedelle altistuvat hydrauliikkajärjestelmät, joissa emulsio ei vaikuta toimintaan.
  • Kalibrointiöljy.

Tyypilliset arvot

 

Mobilarma 500 Series 522 524
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 28.8 88.4
cSt @ 100º C 5 10.5
Viscosity Index, ASTM D 2270 95 95
Pour Point, ºC, ASTM D 97, max -24 -18
Flash Point, ºC, ASTM D 92, min 182 218
Density @ 15.6º C, Calculated, lbs/gal 7.3 7.36

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil 6y ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.