Mobiltac 275 NC

Avohammaspyörien voiteluaineitaf

Datasheets

Tuotekuvaus

Mobiltac 375 NC, 325 NC ja 275 NC ovat erittäin suorituskykyisiä, lyijyttömiä, ohenninta sisältäviä ja paksuja avohammaspyörien voiteluaineita, jotka soveltuvat erityyppisten avohammaspyörien ja -välitysten voiteluun. Tuotteet sisältävät klooritonta, haihtuvaa ohenninta, joka varmistaa öljyn juoksevuuden matalissakin lämpötiloissa. Voitelun jälkeen ohennin haihtuu, jolloin voiteluaine muodostaa joustavan, hyvin kiinnitarttuvan ja lujan voitelukalvon, joka säilyy pitkään. Mobiltac 375 NC, 325 NC ja 275 NC tarttuvat lujasti hammaspyöriin ja muihin voideltaviin osiin, mikä vähentää roiskumista ja takaa kulutusta kestävän, sitkeän ja tasaisen voitelukalvon vaihtelevissakin olosuhteissa. Mobiltac 275 NC sisältää myös EP-ominaisuuksia ja kulumisenestokykyä parantavaa kiinteää lisäainetta.

Mobiltac 375 NC, 325 NC ja 275C eivät kovetu tai lohkeile kylmissäkään olosuhteissa. Niiden muodostama suojakalvo korjautuu itsestään, eivätkä ne muodosta kovaa sakkaa hammaspyörien syvänteisiin. Tuotteet valuvat ja roiskuvat hyvin vähän, minkä lisäksi ne on helppo poistaa voideltavilta pinnoilta ohentimeen kastetulla kankaalla. Ne kestävät vesi- ja lumisadetta sekä prosessivesiroiskeita. Korkean leimahduspisteen ansiosta tulipalon vaaraa on vähäinen. Voiteluaineet on helppo levittää käsin tai automaattisilla voitelujärjestelmillä. Mobiltac NC -tuotteita käytetään lukuisissa avohammasvälityksissä ja kaivosteollisuudessa kautta maailman.

Edut ja ominaisuudet

Mobiltac NC -sarja edustaa Mobiltac-tuotteiden teknologian huippua. Mobiltac-tuotteita on käytetty menestyksekkäästi lukuisissa avohammasvälityksissä ja kaivosteollisuudessa jo vuosikymmenien ajan. Uusilla Mobiltac NC -sarjan voiteluaineilla on lukuisia ympäristöön ja suorituskykyyn liittyviä etuja suhteessa vanhempiin ohenninpohjaisiin tuotteisiin. Mobiltac NC -tuotteilla on seuraavia etuja ja ominaisuuksia:

Ominaisuudet Edut ja hyödyt
Suojaavat erinomaisesti hammaspyöriä ja muita koneenosia rajavoiteluolosuhteissa. Vähentää kulumista, laitevaurioita ja seisokkeja.
Alentaa huolto- ja kunnossapitokustannuksia.
Erinomainen pumpattavuus matalissa lämpötiloissa. Helpot käynnistykset matalissa lämpötiloissa, vähentää esilämmityksen kustannuksia.
Sietää hyvin vesihuuhtelua. Antaa erinomaisen suojan kosteissa olosuhteissa ja vähentää odottamattomia seisokkeja.
Roiskuu ja valuu erittäin vähän. Pienentää voiteluaineen kulutusta ja jäteöljyn määrää.
Ei lohkeile matalissa lämpötiloissa. Kestävä voitelukalvo matalissakin lämpötiloissa.
Helppo puhdistaa tavanomaiseen ohentimeen tai puhdistusnesteeseen kastetulla kankaalla. Parantaa turvallisuutta ja pienentää kunnossapitokustannuksia.

Käyttö

Mobiltac 375 NC, 325 NC ja 275 NC soveltuvat lukuisten avohammasvälitysten ja -pyörien sekä kaivos - ja louhintakoneiden voiteluun:

  • Mobiltac 375 NC valmistetaan korkean viskositeetin omaavasta perusöljystä, ja sitä suositellaan raskaasti kuormitettuihin avohammaspyöriin. Se soveltuu myös korkeisiin käyttölämpötiloihin, kuten sementtiuunien rengashammaspyörät ja malminkäsittelylaitosten suuret hammaspyörät.
  • Mobiltac 325 NC -öljyä suositellaan samoihin käyttökohteisiin kuin Mobiltac 375 NC -öljyä. Korkeamman ohenninpitoisuuden ja alhaisemman viskositeetin ansiosta sitä on helpompi käyttää matalissa lämpötiloissa.
  • Mobiltac 275 NC on tarkoitettu kaivos- ja louhoskoneiden sekä laahauskauhojen voiteluun. Tyypillisiä voitelukohteita ovat avohammaspyörät, hammastangot, kääntövaihteet ja puomit.
  • Alimmat käyttölämpötilat: Mobiltac 325 NC -18ºC, 375 NC -1ºC ja 275 NC -9ºC.

Tyypilliset arvot

 

Mobiltac NC 375 325 275
Väri ja rakenne sitkeä, puoli-juokseva, musta sitkeä, puoli-juokseva, musta sitkeä, puoli-juokseva, musta
Viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40ºC, ohentimen kanssa 5000 1500 -
cSt @ 100ºC, ilman ohenninta 1260 1000 -
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92 135 110 150
Ominaispaino, g/cm³ @ ºC, ASTM D 1298 0,96 0,95 0,99
Korkein sallittu käyttölämpötila, ºC 115 93 -

 


Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com