Mobilube HD 75W-90

Liikkuvan kaluston vaihteistoöljy raskaaseen käyttöön

MOBILUBE HD 75W-90

Mobilube HD 75W-90 on SAE 75W-90 -luokan tuote, joka täyttää API GL-5 -luokan vaatimukset. Se valmistetaan valikoiduista perusöljyistä ja erittäin vakaista viskositeetti-indeksin parantajalisäaineista.

 

Edut ja ominaisuudet

Nykyaikaiset liikkuvan kaluston raskaat sovellukset asettavat suuria vaatimuksia voimansiirtojärjestelmän voitelulle. Suuremmat nopeudet, suuremmmat vääntömomentit ja raskaammat kuormitukset edellyttävät parempia öljykoostumuksia, jotta voidaan pidentää koneiden käyttöikää ja alentaa käyttökustannuksia. Pidemmät huoltovälit asettavat lisävaatimuksia vaihteistoöljylle, mikä edellyttää tehokkaita perusöljy- ja lisäaineratkaisuja. Mobilube HD -sarjan öljyt on kehitetty vastaamaan näihin kaikkiin haasteisiin. Tärkeimmät edut ovat:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissaPidentää vaihteiston ja laakereiden käyttöikää pienen sakanmuodostuksen ansiosta
Erinomainen suoja kulumista vastaan alhaisilla nopeuksilla/suurilla väännöillä, suojaa säröiltä suurillakin nopeuksilla.Parempi kuormankantokyky
Alhaisemmat kunnossapitokustannukset ja pidempi laitteiden kestoikä.
Erinomainen ruosteen- ja korroosionestoPidentää osien käyttöikää.
Hyvät voiteluominaisuudet alhaisissakin lämpötiloissaHelpottaa käynnistämistä.
Yhteensopiva useimpien ajoneuvojen tiivisteiden kanssaVähentää vuotoja ja öljyn likaantumista

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Raskaasti kuormitetut akselistot ja vetopyörästöt, jotka edellyttävät API GL-5.-luokan suorituskykyä
  • Henkilöautot, kevyet ja raskaat paketti- ja kuorma-autot sekä muut hyötyajoneuvot maantieajossa
  • Muu liikkuva kalusto rakennusteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, louhinnassa ja maataloudessa
  • Muut teollisuuden ja kuljetusalan raskaat koneet, joissa käytetään hypoidivaihteistoja suurella nopeudella/iskukuormituksella, suurella nopeudella/pienellä väännöllä ja/tai pienellä nopeudella/suurella väännöllä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilube HD täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:75W-90
API GL-5X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilube HD75W-90
SAE -luokka75W-90
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40°C103
cSt @ 100°C16,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270166
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-39
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92215
Ominaispaino @15ºC, kg/l, ASTM D 40520,8852

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimesta asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.