MOBILUBE PTX 75W-90

Akseliöljy

MobilubePTX on SAE 75W-90 -luokan monikäyttöinen vaihteistoöljy. Se on kehitettytarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky erityisesti Porsche 911:n vaihteistoihinja taka-akseleihin. Se tarjoaa matalien lämpötilojen juoksevuuden ja korkeidenlämpötilojen vakauden varmistaen erinomaisen kulumissuojanvoimansiirtoakseleissa lukuisissa eri käyttöolosuhteissa.

 

Datasheets

Edutja ominaisuudet

Öljynvalmistuksessa käytetään synteettisten perusöljyjen ja tarkkaan harkitun,erittäin suorituskykyisen lisäaineistuksen yhdistelmää. Öljy on suunniteltutäyttämään Porschen juoksevuusvaatimukset alhaisissa lämpötiloissa. Se tarjoaamyös erinomaisen yhteensopivuuden synkronoinnin kanssa sekä joustavanvaihteiston toiminnan, säilyttäen samalla erinomaisen kulumissuojan.

MobilPTX tarjoaa seuraavat edut:

 • Erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, vaihtaminen helpompaa kuin perinteisillä SAE 80W-90 ja 75W-90 -öljyillä.
 • Erinomainen synkronoinnin yhteensopivuus / kestävyys.
 • Hyvä terminen vakaus / hapettumiskestävyys.
 • Erinomainen kulumissuoja ankarissa käyttöolosuhteissa.


Luokitukset ja hyväksynnät

  MOBILUBE PTX 75W-90 on seuraavien valmistajien hyväksymä:

   

  Hyväksytty TE-ML 11

  X

   


  ExxonMobilin mukaan Mobilube PTX 75W-90 on seuraavaa laatutasoa: 
  API GL-4 X
  API GL-5 X


  Tyypillisetominaisuudet

  MOBILUBE PTX 75W-90

   

  Viskositeetti

   

  mm²/s @ 100°C

  14,5

  mm²/s @ 40°C

  77,6

  Viskositeetti-indeksi

  195

  Leimahduspiste, °C

  226

  Jähmepiste, °C

  -60

  Tiheys kg/m3

  849

   

  Käyttöturvallisuus

  Nykyisentietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiähaittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseennoudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetinkautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettavaöljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.