Mobil Vacuum Pump Oil 100

Tyhjiöpumppuöljy

Mobil Vacuum Pump Oil 100 on ensiluokkainen tyhjiöpumpuille tarkoitettu voiteluöljy, joka on sekoitus alhaisen haihtuvuuden omaavia korkealuokkaisia valkoöjyjä.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 on erittäin kestävä kemiallisilta ominaisuuksiltaan, minkä ansiosta se vastustaa hapettumista ja sen aiheuttamaa sakan ja epäpuhtauksien muodostumista, mikä on olennaista kaikissa jatkuvassa käytössä toimivissa sovelluksissa.Näin öljy säilyttää alkuperäiset ominaisuutensa, kuten viskositeetin ja vedenerottumisominaisuudet, mikä pidentää öljynvaihtovälejä.

Vesihöyry on yleinen ongelma tyhjiöjärjestelmissä ja vedellä on taipumus tiivistyä pumppuihin, öljynerottimiin ja säiliöihin. Mobil Vacuum Pump Oil 100:lla on erinomaiset vedenerottumisominaisuudet. Tästä on etua veden poistossa ja sillä ehkäistään veden pääsy metallipinnoille aiheuttamaan ruostetta ja syöpymistä.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobil Vacuum Pump Oil 100:lla on seuraavia etuja ja ominaisuuksia:

  • Alhainen haihtuvuus
  • Hyvät ilmanerottumisominaisuudet takaavat pumpun tehokkaan toiminnan.
  • Nopea vedenerottuminen ehkäisee emulsion muodostumista.
  • Hyvä kulumisenesto käynnistyksessä ja ääriolosuhteissa.
  • Pitkät öljynvaihtovälit kemiallisen ja termisen kestävyyden ja vähäisen sakanmuodostuksen ansiosta.

Käyttökohteet

Mobil Vacuum Pump Oil 100:aa suositellaan tyhjiöpumppujen voiteluun. Se soveltuu järjestelmiin, joissa käsitellään absoluuttisia paineita alkaen 50 mikronista elohopeaa aina korkeimpiin kaupallisilla tyhjiöpumpuilla saavutettaviin tyhjiöihin.

Soveltuu käytettäväksi myös pumpujen laakereissa ja tiivisteissä.


Tyypilliset ominaisuudetMenetelmäYksikköMobil Vacuum Pump Oil 100
Ominaispaino DIN 12185 kg/l 0,874
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C DIN 3104 mm²/s 100
Leimahduspiste (PM) DIN 2719 °C 270
Jähmepiste DIN 3016°C -9

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.